Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Луньова (Герасимець) Ірина Миколаївна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ регіональної та генетичної мінералогії

Е-mail: Herasimets@i.ua

Основні напрями наукової діяльності: регіональна та генетична мінералогія; включення у мінералах.

Бібліографія:

  1. Кульчицька Г.О, Герасимець І.М. Зональні кристали бритоліту: метасоматоз чи кристалізація? Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. 2016. № 4 (75). С. 35-39. http://doi.org/10.17721/1728-2713.75.05  
  2. Кульчицька Г.О., Павлишин В.І., Черниш Д.С., Герасимець І.М. Першочергові завдання та перспективи регіональної мінералогії України Мінерал. журн. 2016. 38, № 3. С. 3–8. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.003    
  3. Гречановська О.Є., Ільченко К.О., Канунікова Л.І., Курило С.І., Герасимець І.М. Особливості фазоутворення при нагріванні аланіту Анадольського рудопрояву. Мінерал. журн. 2017. 39, № 4. С. 42–5. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.04.042
  4. Герасимець І.М., Кульчицька Г.О., Гречановська О.Є. Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит). Мінерал. журн. 2018. 40, № 2. С. 17–26. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.017  
  5. Герасимець І.М., Кульчицька Г.О., Бельський В.М. Метаміктні мінерали з лужнопольовошпатових сієнітів Українського щита. Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 35–48. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.035  
  6. Кульчицька Г.О, Герасимець І.М.,. Вишневський О.А, Бельський В.М. Мінеральні включення в кристалах циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит).  Мінерал. журн. 2019. 41, № 2. C. 34–44. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02.034  
  7. Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Герасимець І.М. Мінералогічні й термобарометричні ознаки ліквації розплавів у гіперсольвусних сієнітах Українського щита. Мінерал. журн. 2020. 42, № 1. С. 36–48. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.036
  8. Levashova Е.V., Kulchytska H.O., Skublov S.G., Herasymets I.M., Kryvdik S.G., Galankina О.L., Mamykina M.E.,Levashov D.S. Trace Element Geochemistry of Zircons From the Velyka Vyska Syenite Massif, Ukrainian Shield. Mineral. Journ. (Ukraine). 2020. Vol. 42, No. 3. P. 39–49. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.039