Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Гречанівський Олексій Євгенович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії

 

Проєкти науково-дослідних робіт молодих учених НАН України:

«Закономірності синтезу магнетиту з гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різних відновників» (2015-2016);

«Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів» (2013-2014).

Е-mail: grechanovsky@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: радіаційна мінералогія, радіаційна стійкість мінералів, комп’ютерне моделювання структури, циркон

Бібліографія:

  1. Гречанівський О.Є. Радіаційна стійкість природних та штучних мінеральних матриць для довготривалої та екологічно-безпечної утилізації високоактивних радіоактивних відходів. Київ: Логос, 2012. 128 с.
  2. Гречановский А.Е., Брик А.Б., Еремин Н.Н., Радчук В.В., Калиниченко А.М., Кануникова Л.И. Авторадиационные повреждения и SiO4-полимеризация в кристаллах циркона по данным молекулярно-динамического моделирования и ядерного магнитного резонанса // Мінерал. Журн. Mineral. Journ. (Ukraine). 2017. Т. 39. № 4. С. 58-66.
  3. О. Гречановська, О. Гречанівський, Л. Канунікова. Метаміктність циркону Яструбецького рудопрояву та Азовського Zr-REE родовища (Український щит) за даними рентгенівського аналізу // Мінералогічний збірник 2018. Т. 68. Випуск 1. С. 80-84.
  4. Гречановский А.Е., Еремин Н.Н. Атомистическое компьютерное моделирование свойств смешения твердых растворов циркон ZrSiO4 - монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 - ксенотим YPO4 // Минералогический журнал (Украина). 2016. T. 38. № 3. С. 47-56.
  5. Гречановский А.Е., Урусов В.С., Еремин Н.Н. Изучение авторадиационных повреждений в минеральных матрицах методом молекулярной динамики // Журнал структурной химии. 2016. T. 57. № 6. P. 1284-1304.
  6. Grechanovsky A.E., Urusov V.S., Eremin N.N. Molecular Dynamics Study of Self-Radiation Damage in Gd2Zr2O7 and Gd2Ti2O7 Pyrochlores// Doklady Physics. 2014.V. 59. N P. 263266.
  7. Grechanovsky A.E., Eremin N.N., Urusov V.S. Molecular Dynamics Study of Radiation Damage in Lakargiite Сa(Zr,Ti,Sn)O3 // Doklady Physics. 2013.V. 58. N 9. P.  371–374.