Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Гречановська Олена Євгенівна


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ регіональної та генетичної мінералогії

Нагороди:

медаль АН УРСР за наукову роботу «Деякі питання кристалохімії гіперстенів чарнокітової товщі Побужжя» (1979)

Е-mail: e.grechanovskaya@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності:

 • Рентгенівська діагностика та структурний аналіз природних мінералів та їх синтетичних аналогів.
 • Структурне дослідження метаміктності рідкісноземельних мінералів (циркону бритоліту, аланіту, чевкініту), їх ступеню кристалічності, термостійкості та фазоутворення в результаті термообробки.
 • Рентгенівське дослідження структурної впорядкованості польових шпатів та еволюції їх двійникової решітки.

Бібліографія:

 1. Мельников В.С., Возняк Д.К., Гречановская Е.Е., Гурский Д.С., Кульчицкая А.А., Стрекозов С.Н Азовское цирконий-редкоземельное месторож-дение: минералогические и генетические особенности. // Мінер. журн. 2000. 22, №1.- С.42-61.
 2. Гречановская Е.Е., Мельников В.С. Некоторые особенности фазообразования при дегидратации гейландита и клино-птилолита, связанные с микрогетерогенностью кристаллов. // Мінер.журн. 2006. 28, №1. С.5-19.
 3. Мельников В.С., Гречановська О.Є., Груба В.В., Кульчицька Г.О., Стрекозов С.М., Хоменко В.М. Гетерогенність бритоліту Азовського родовища (Східне Приазов’я) // Мінер. журн.- 2007.- 29. №3,- С.14-24.
 4. Мельников В.С., Гречановська О.Є. Псевдоморфное замещение бритолита Азовского цирконий-редкоземельного месторождения: роль метамиктности и метасоматоза // Минерал.журнал.- 2010.- 32, №3. – С.11-21.
 5. О.Є. Гречановська, О.Є.Лазаренко, Т.М.Лупашко  Польові шпати – індикатори умов утворення туфо-ігнімбритів з цеолітових родовищ та проявів Закарпаття // Записки УМТ, т.10.− 2013.− С.74-86
 6. Гречановська О., Ільченко К., Канунікова Л., Курило С. Структурні перетворення в аланіті анадольського типу під час відпалювання (За даними рентгенівських, мікроаналітичних та ІЧ-спектроскопічних досліджень) // Мін. збірник 2015. − Т. 56, вип. 2. − С.102 -109.
 7. Лупашко Т., Ільченко К., Гречановська О. Кристалохімія та генетичні особливості флюориту Сущано-Пержанської тектонічної зони (Український щит) // Мінерал. збірн. – 2016, № 66, вип.1. − С. 91-108.
 8. Гречановська О.Є., Ільченко К.О., Канунікова Л.І., Курило С.І., Герасимець І.М. Особливості фазоутворення під час нагрівання аланіту з "ортитової дайки" Анадольського рудопрояву // Минерал. журн. – 2017. – 39, № 4. – С. 42-57.
 9. Гречановська О., Гречанівський О., Канунікова Л.  Метаміктність цирконів Яструбецького рудопрояву та Азовського Zr-REE родовища за даними рентгенівського аналізу //Мін. збірник. – 2018. – Вип. 68, №1. – С.80-85.