Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Дмитренко Костянтин Едуардович


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ пошукової та екологічної геохімії

 

Е-mail: zovin.kosta@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: пошукова геохімія, геохімія довкілля, інтерпретація геохімічних даних із застосуванням статистичних методів.

Бібліографія:

  1. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Вишневський О.А., Кухар М.В., Швайка І.А., Дмитренко К.Е. Геохімічна спеціалізація рудопроявів флюориту Середнього Придністров'я //Пошукова та екологічна геохімія. № 1(20) 2019. С.18–28. DOI: 10.15407/geochem2019.01.018
  2. Жовинський Э.Я., Крюченко Н.О., Жук Е.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Э. Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту // Геохімія та рудоутворення. 2018. С. 16–23. https://doi.org/10.15407/gof.2018.39.016
  3. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Панаіт Е.В., Дмитренко К.Е. Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я// Пошукова та екологічна геохімія. 2016.  С.41–55.
  4. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Геохімічні аспекти визначення територій екологічного ризику// Геохімія та рудоутворення.2016. В.37. С.100–105. 
  5. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території)// Геохімія та рудоутворення. 2015. В.35. С.43–47.
  6. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Галогены подземных вод нефтегазовых районов Днепровско-Донецкой впадины// Геотехнічна механіка.  2013. №112.  С. 163 – 172.
  7. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Дмитренко К.Е. Геохімічні критерії впливу зон тектонічних порушень на екологічну обстановку в Білорусі і Україні // Пошукова та екологічна геохімія.  2009. № 1 (9). С. 32–41.
  8. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С., Жук О.А., Панаіт Е.В., Дмитренко К.Е. Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат / // Пошукова та екологічна геохімія. - 2017. - № 1. - С. 51-56