Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Дудік Олексій Маркович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ геології та геодинаміки докембрію

 

E-mail: dud-am@ukr.net

Профілі: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602562925

https://publons.com/researcher/3818560/oleksii-dudik/publications/

Нагороди:

Рішенням Міжвідомчої комісії по Державним винагородам  №30 від 22 лютого 1996 р. за відкриття родовища золота Абиз Дудік О.М. нагороджений медаллю «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН».

Основні напрямки наукової діяльності: Геохімічні методи пошуків родовищ вуглеводнів і рудних корисних копалин . Створення та впровадження у виробництво інноваційних геохімічних технологій прогнозу, пошуків і оцінки родовищ. Дослідження еколого-геохімічного стану компонентів біосфери гірничопромислових районів України.

 

Бібліографія :

1. А.М. Дудик, С.А. Дудик. Инновационная геохимическая технология поисков месторождений нефти и газа «GHPKU» и результаты ее применения в Украине.. – ЦП «Компринт», 2020 – 271с.

2. А.М. Дудик, С.А. Дудик. О генетической связи нефтегазовых месторождений с углеводородными геохимическими структурами. VII міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи

розвитку геології: наука й виробництво» 02–03 листопада 2020 – Одеса. С-41-4

3. А.М. Дудик, С.А. Дудик Кн. Геохимическая технология поисков месторождений нефти и газа «GHPKU»  – «LAMBERT» academic Publishing, 2020 – 270 с.

4. А.М. Дудик, С.А. Дудик. Геохимические исследования нефтегазоносных районов Украины. Геоэлектрические и геохимические исследования при прогнозировании углеводородов в Украине, часть 2, ИГМР НАНУ– Киев, 2016, С. 286-489.

5. Дудік О.М., Дудік С.О. Практичні і наукові результати досліджень акваторія Чорного моря за даними геохімічної прогнозно-пошукової технології «GHPKU». Конф. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (ГЕОФОРУМ-2018)», 18-23 червня 2018. – Одеса. – С. 395-399.

6. Дудік С.О., Дудік О.М. «Особливості геохімічних пошуків родовищ вуглеводнів в умовах ДДЗ, по даним комплексних досліджень еталоннихродовищ і пошукових ділянок» .// Конф. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (ГЕОФОРУМ-2018)», 18-23 червня 2018. – Одеса. – С. 395-399

7. С.А. Воробьев, А.М. Дудик // Региональные геохимические работы, как основа для оценки рудоносности и нефтегазоносности территории. – ФГУП «ИМГРЭ» Москва, ИМГРЭ, 2015. – С. 41–41.

8. Дудік, О.М. Нафтогазоносність Прикерченського шельфу Чорного моря за результатами комплексного геохімічного картування і прогнозно-геохімічного моделювання / О. М. Дудік, С. О. Дудік,  В. Г. Іванов, І. С. Чуприна // Мінеральні ресурси України. – 2010 – № 3. – С. 41-47.

9. Дудик, А.М. Углеводородо-металлические геохимические системы и

нефтегазо-рудообразование / А. М. Дудик, С. А. Дудик // Тезисы докладов на IX Междунар. конф. «Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты». – Киев, 2010.