Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Дудченко Наталія Олександрівна


Посада
провідний науковий співробітник
Відділ
Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії

 

Нагороди: Ювілейна почесна грамота Президії Національної Академії Наук України (2018).

Е-mail:  ndudchenko@nas.gov.ua

Основні напрями наукової діяльності: біомінералогія, технологічна мінералогія, наномінералогія, синтез мінералів, взаємопов’язане комплексне дослідження природних, біогенних та синтетичних залізовмісних мінералів, фазові перетворення залізовмісних магнітовпорядкованих мінералів.

Бібліографія:

1. О.М. Пономаренко, В.П. Іваницький, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко. Властивості природних, синтетичних та біогенних оксидів і гідроксидів заліза за даними Месбауерівської спектроскопії. – К.: Наукова думка, 2013. – 158 с.

2. Ponomarenko O., Brik A., Dudchenko N., Yushin O. Method for transformation of weak magnetic minerals (hematite, goethite) into strong magnetic mineral (magnetite) to improve the efficiency of technologies for oxidized iron ore beneficiation // Sci. innov. 2015. v. 11. № 2. P. 31-34.

3. V.P. Ponomar, N.O. Dudchenko, A.B. Brik. Phase transformations of siderite ore by the thermomagnetic analysis data // J. Magn. Magn. Mater. 2017. v. 423. P. 373-378.

4. О.М. Ponomarenko, A.B. Brik, N.O. Dudchenko. Creation of concentrates using oxidized iron ore tailings by transformation of their magnetic characteristics and subsequent magnetic separation // Sci. innov. 2016. v. 12. № 5. З. 59-64.

5. Ponomarenko O.M., Brik O.B., Dudchenko N.O. Development of facility for transformation of magnetic characteristics of weakly magnetic oxidized iron ores related to improvement of technologies for iron ore concentrate production // Science and Innovation. 2016. v. 12. № 1. Р. 26-31.

6. V.P. Ponomar, N.O. Dudchenko, A.B. Brik. Reduction roasting of hematite to magnetite using carbohydrates // International Journal of Mineral Processing. 2017. v. 164. Р. 21-25.

7. O.M. Ponomarenko, A.B. Brik, N.O. Dudchenko, V.D. Evtekhov. Facility for separation of fine-dispersed raw iron ore by combined effect of constant and variable magnetic fields // Sci. innov. 2017. v. 13. № 6. Р. 5-9.

8. V.P. Ponomar, N.O. Dudchenko, A.B. Brik. Synthesis of magnetite powder from the mixture consisting of siderite and hematite iron ores // Minerals Engineering. 2018. v. 122. Р. 277–284.

9. Антоненко Т.С., Брик О.Б., Пономар В.П., Дудченко Н.О. Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ) // Мінералогічний журнал. 2018. Том. 40. № 2. С. 36-44.

10. Антоненко Т.С., Брик О.Б., Дудченко Н.О. Взаємодія розчинів двовалентного заліза з рудами гетитового та гематитового типів // Мінералогічний журнал. 2019. Том. 41. № 1. С. 49-59.