Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Жовинський Едуард Якович


Посада
головний науковий співробітник
Відділ
Відділ пошукової та екологічної геохімії

Нагороди:

 • Диплом і нагрудний знак «Первооткрыватель месторождения» (1984)
 • Державна премія Ради Міністрів СРСР «За відкриття і підготовку до освоєння Подільської гідрогеологічної області мінеральних вод типу «Нафтуся» (1991)
 • Премія В.І. Вернадського (1996)
 • Почесне звання «Почесний розвідник надр» (1997)
 • Медаль В.І. Лучицького (1998),
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998)
 • Орден «За заслуги» III ступеня (2004)
 • Подяка вищої атестаційної комісії України (2006)
 • Державна премія в галузі науки і техніки України (2006)
 • Диплом третього ступеня «Кращий винахід року» у номінації «Утилізація надлишкових озброєнь, військової техніки, боєприпасів та ракет» (Міністерство оборони України) (2011)
 • Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2014)
 • Пам’ятна відзнака на честь 100-річчя НАН України (2018)
 • Медаль «За заслуги» I-го ступеня ВГО «Спілка геологів України» (2018)
 • Відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2019)

Е-mail: zhovinsky@ukr.net

Профілі:

 https://orcid.org/0000-0003-1601-5998

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16070029100

https://publons.com/researcher/3350702/edward-zhovinsky/

Основні напрями наукової діяльності: геохімія, геохімічні методи пошуків корисних копалин, геохімія навколишнього середовища, геологія рудних і нерудних корисних копалин, пошукова та екологічна геохімія, літологія та процеси гіпергенезу.

 

Бібліографія:

Монографії

 1. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О. Подільська флюоритоносна зона (Середнє Придністров’я).К.:ФО-П Кравченко Я.О. , 2020. – 212с.
 2. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Рудні та техногенні геохімічні аномалії заповідних територій Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника). К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс» , 2018. –148с.
 3. Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., PaparyhaP.S. Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian Biosphere Reserve К. :ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 100p.
 4. Жовинский Э.Я., Кураева И. В. Геохимия фтора (прикладное значение). К.: Наукова думка, 1987. –160 с.
 5. Ткачук Л.Г., Жовинский Э. Термодинамический анализ системы раствор-порода и его роль при поисках флюорита (в книге – Флюорит). М.: Наука, 1976.  С.274–280.
 6. Ткачук Л. Г., Жовинский Э.Я. Петрографія домезозойських осадочних порід Поділля. – К.: Наукова думка, 1972. – 128с.
 7. Жовинский Э.Я. Геохимия фтора в осадочных формациях юго-запада Восточно-Европейской платформы. К.: Наукова думка, 1970. – 200 с.
 8. Жовинский Э.Я. Фторометрические методы поисков. К.: Наукова думка, 1985. –161с.

 

Статті

 1. Sasmaz, A., Kryuchenko, N., Zhovinsky, E., Konakci, N.,Akgul, B. Major, trace and rare earth element (REE) geochemistry of different colored fluorites in the Bobrynets region, Ukraine  //Ore Geology Reviews . 2018. V.102. P.338–350 DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.09.014
 2. Жовинский Э.Я., Комов И.Л., Шраменко И.Ф. Основные проблемы радоновой безопасности // Поисковая и экологическая геохимия, 2003. №2-3. С.41–52.