Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Жук Олена Анатоліївна


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ пошукової та екологічної геохімії

 

Нагороди: Срібний нагрудний знак «Спілки геологів України» (2009)

 

Е-mail: igmof.zhuk@gmail.com

 

Основні напрями наукової діяльності: пошукова геохімія, геохімія довкілля, геохімія окремих елементів, геохімічні дослідження за рухомими формами хімічних елементів.

 

Бібліографія:

  1. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С., Жук О.А., Панаіт Е.В., Дмитренко К.Е. Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат/ /Пошукова та екологічна геохімія 2017. С.51–58 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pteg_2017_1_8
  2. Жовинський Э.Я., Крюченко Н.О., Жук Е.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Э. Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту // Геохімія та рудоутворення. 2018. С. 16–23. https://doi.org/10.15407/gof.2018.39.016
  3. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Вишневський О.А., Кухар М.В., Швайка І.А., Дмитренко К.Е. Геохімічна спеціалізація рудопроявів флюориту Середнього Придністров'я //Пошукова та екологічна геохімія. № 1(20) 2019. С.18–27. DOI: 10.15407/geochem2019.01.018
  4. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С., Жук О.А., Панаіт Е.В., Дмитренко К.Е. Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат/ /Пошукова та екологічна геохімія. 2017. С.51–58 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pteg_2017_1_8
  5. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Панаіт Е.В., Дмитренко К.Е. Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я// Пошукова та екологічна геохімія .2016.  С.41–55.
  6. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Геохімічні аспекти визначення територій екологічного ризику// Геохімія та рудоутворення. 2016, В.37. С.100–105.   
  7. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е.Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території)// Геохімія та рудоутворення.- 2015, В.35. С.43–47.
  8. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Жук О.А., Кухар М.В., Критерії розбракування природних і техногенних аномалій (за формами знаходження хімічних елементів)// Пошукова та екологічна геохімія. 2012. № 1(12).  С. 37–42.
  9. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А. Флюоритоносність Українського щита// Геохімія та рудоутворення.- 2012. В.31-32.  С.154 – 158
  10. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А. Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію// Мінер. журн. 2011. Т.33. №3.  С.8489.