Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Іваницька Надія Петрівна


Посада
провідний інженер
Відділ
Науково-організаційний відділ

1. Проводить організаційну та методичну роботу з питань підготовки наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру:

2. Є секретарем стипендіальної комісії Інституту.

3. Організовує підготовку матеріалів на присвоєння вчених звань і заміщення вакантних посад наукових працівників; контролює відповідність поданих документів установленим вимогам.

4. Організовує прийом документів для участі у конкурсах на здобуття стипендій Президента України. НАН України, Кабінету міністрів України, Київського міського голови та ін.; контролює відповідність поданих документів установленим вимогам; забезпечу є своєчасну звітність стипендіатів.

5. Готує матеріали для засідань Вченої ради Інституту з питань роботи аспірантури, докторантури, підготовки наукових кадрів, атестації стипендіатів