Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Іваницький Володимир Павлович


Посада
провідний науковий співробітник
Відділ
Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії

Основні напрями наукової діяльності: мінералогія, радіаційна мінералогія, наномінералогія, фізика мінералів, ефект Мессбауера

Бібліографія:

  1. Калиниченко А.М., Литовченко А.С., Матяш И.В., Польшин Э.В., Иваницкий В.П. Особенности кристаллохимии слоистых алюмосиликатов по данным радиоспектроскопии. Киев: Наук. думка, 1973. – 108 с.
  2. Іваницький В.П., Литовченко А.С., Бондаренко Г.М., Пономаренко О.М., Вознюк П.О. Кінетика радіаційно-хімічного окиснення заліза в структурах гастингситів// Мінерал. журнал. –2007. – 29, № 1. – С. –58 – 66.
  3. Иваницкий В.П., Литовченко А.С., Бондаренко Г.Н., Польшин Э.В. Магнезиоарфведсонит – радиационно устойчивая разновидность натриевого амфибола// Минерал. журн. –2007. – 29, № 3. – С. –39 – 46.
  4. Іваницький В.П., Бондаренко Г.М., Вознюк П.О. Залежність радіаційних пошкоджень кристалічної структури еденітів від їх хімічного складу// Мінерал. журнал. –2008. – 30, № 4. – С. 5 – 12.
  5. Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В., Калініченко О.А. Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії// Мінерал. журнал. – 2011. – 33, № 3. – С. 3 – 10.
  6. Иваницкий В.П., Брик А.Б., Дудченко Н.А., Польшин Э.В., Калиниченко Е.А., Карданец Ю.В. Мессбауэровская спектроскопия искусственных магнитоупорядоченных наночастиц// Мінерал. журнал. – 2012. – 34, № 1. – С. 35 – 47.
  7. Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О. Властивості природних, синтетичних та біогенних оксидів та гідроксидів заліза за даними месбауерівської спектроскопії. Київ: Наук. думка, 2013. – 159 с.
  8. Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е..В. Залежність фазового складу деяких залізистих кварцитів від розмірів частинок їх магнітних і немагнітних фракцій за даними месбауерівської спектроскопії // Геохімія і екологія. Зб. Наук. праць Інституту геохімії навколишнього середовища. – 2014. – Вип.. 23. – С. 137 – 147.
  9. Іваницький В., Гречановська О., Брик О., Польшин Е., Галабурда Ю. Радіаційно окиснене залізо в структурі турмаліну та його термічна стійкість // Мінералогічний збірник.– 2014. – № 64, Вип.. 1. – С. 90 – 102.
  10. Іваницький В.П., Пономаренко О.М, Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е..В., Редько Я.В., Овсієнко В.В. Кінетика «старіння» синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії // Мінерал. журнал. – 2016. – 38, № 3. – С. 39 – 45.