Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Ільченко Катерина Олександрівна


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів

Е-mail: K_Ilchenko@hotmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Інфрачервона спектроскопія мінералів

Бібліографія:

 

  1. Ильченко Е.А. О гидроксилах из кимберлитов и кимберлитоподобных пород. Минерал. журн. 1994. 16. №1. С. 46 – 62.
  2. Ильченко Е.А., Коржинская В.С., Мельников В.С., Гречановская Е.Е. ИК-спектроскопическое и рентгеновское исследование некоторых особенностей гидротермального циркона, зависящих от условий синтеза. Минерал. журн. 2003. Т.25. №1. С. 68 – 84.
  3. Ільченко К.О., Квасниця В.М., Таран М.М., Козар М.А., Павлюк В.М., Цимбал Ю.С.Дефектні центри дрібних алмазів України (за даними ІЧ-спектроскопії). Минерал. журн. 2003. Т. 25. №5 /6. С. 108  120.
  4. Лупашко Т.Н., Таращан, А.Н., Ільченко К.О., Квасниця В.М., Таран М.М., Цимбал Ю.С. Зіставлення даних фотолюмінесценції та ІЧ-поглинання дрібних алмазів України. Минерал. журн. 2003. Т. 25, № 5/6. С. 121 – 129.
  5. Kvasnytsya, K. Langer, Ilchenko K.O. , Lupashko T.M . Infrared spectroscopy study of nitrogen centers in microdiamonds from Ukrainian Neogene placers. Eur. J. Mineral. 2006. T. 18, N1. Р. 71–81.
  6. Ільченко К.О., Квасниця В.М., Таран М.М.. Мікроалмази із кімберлітів і розсипні алмази України: їх особливості за даними інфрачервоної спектроскопії. Записки Укр. Мінерал. Тов. 2007. Т. 4. С. 13 – 37.
  7. Лупашко Т.Н., Ильченко Е.А., Кривдик С.Г., Левашова Е.В.. Скублов С.Г. Особенности кристаллохимии циркона Азовского, Ястребецкого (Украина) и Катугинского (Россия) редкометалльных месторождений. Минерал. журн. 2014. T. 36, № 4.  C.20-37.
  8. Ільченко. К.О., О. Є. Гречановська, Л. І. Канунікова, С. І. Курило, Герасимець І. Особливості фазоутворення при нагріванні аланіту Анадольського рудопрояву». Мінер. журн. 2017. Т. 39. № 4. С. 42 – 57
  9. Калиниченко Е.А., Брик А. Б., Ильченко Е.А., . Калиниченко А.М., Калиниченко Т.Г. Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС. Минер. журн. 2018. Т.40. №3 С. 65 – 84.
  10. Ільченко. К., Гречановська О., Науменко Є., Старик С.Деякі кристалохімічні особливості лужного турмаліну за даними інфрачервоної спектроскопії та рентгенівського аналізу. Мінералогічний збірник. 2018. №68, випуск 1. С. 89 – 93.