Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Калініченко Тетяна Геннадіївна


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ геології і геохімії рудних родовищ

 

Е-mail: t_kalinichenko@yahoo.com

Основні напрями наукової діяльності:

  • проведення досліджень різних класів матеріалів  методами рентгенівської спектроскопії: біологічні мінерали; мінерали гірських пород, та інш.
  • дослідження взаємодії електронного зонда (до 40 кеВ) з діелектричними матеріалами, наприклад, біосумісною керамікою на основі кісткової тканини, відпаленої при різних температурах.

Бібліографія:

  1. S.N. Danilchenko, O.V. Kalinkevich, M.V. Pogorelov, A.N. Kalinkevich, A.M. Sklyar, T.G. Kalinichenko, V.Y. Ilyashenko, V.V. Starikov, V.I. Bumeyster,  V.Z. Sikora, L.F. Sukhodub. Characterization and in vivo evaluation of chitosan-hydroxyapatite bone scaffolds made by one step coprecipitation method. // Journal of Biomedical Materials Research: Part A, 2011, 96A: P.639–647
  2. S. N. Danilchenko  V. N. Kuznetsov  A. S. Stanislavov  A. N. Kalinkevich  V. V. Starikov  R. A. Moskalenko  T. G. Kalinichenko A.V. Kochenko  Jinjun Lü  Jian Shang  Shengrong Yang..// Crystal Research and Technology 03/2013; 48(3), р.153-162.
  3. О.А. Вишневський, В.М. Хоменко, О.О. Косоруков, В.В. Ріпенко, Т.Г. Калініченко. СКЛОКЕРАМІКА ЯК ІМІТАЦІЇ КОШТОВНИХ КАМЕНІВ. I. ГЕМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СКЛАД, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.// Mineral. Journ. (Ukraine). 2017. 39, No 3, 32-42
  4. Калиниченко Е.А., Брик А.Б., Ильченко Е.А., Калиниченко А.М., Калиниченко Т.Г. Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС. //Минерал. Журн. 2018. 40, №3, с.65-84.
  5. Калиниченко Т.Г., Багмут Н.Н., Брик А.Б., Радчук В.В. Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите // Минерал. Журн. 2018. 40, №4, с.45
  6. С.Н.Данильченко, А.Н. Кулик, А.Н. Бугай, П.А. Павленко, Калиниченко Т.Г., Н. В. Ульянчич, Л. Ф. Суходуб. Определение содержания и локализации магния в биоапатите кости // “Журнал прикладной спектроскопии”, Беларусь, 2005. Т.72, №6, с.821-826
  7. С.Н. Данильченко, А.Н. Кулик, А.Н. Бугай, Калиниченко Т.Г., П.А. Павленко, И.И.Чемерис, Л.Ф. Суходуб.  Уменьшение содержания магния в кристаллах биоапатита при термической обработке // “Журнал прикладной спектроскопии”, Беларусь, 2006. Т.73, №3, с. 385-391
  8. Калиниченко Т.Г., Павленко П.А., Бугай А.Н., Данильченко С.Н., Суходуб Л.Ф. Особенности электронно-зондового микроанализа отожженной костной ткани// Ж. “Поверхность”, 2008, №5