Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Канунікова Лідія Іванівна


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ геології і геохімії рудних родовищ

 

Е-mail: kanunikova59@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: мінералогія: визначення складу природних, штучних і біомінералів, розподілу породотвірних і малих елементів в них.

Бібліографія:

  1. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Кануникова Л.И., Бутырин В.К. Сульфидная минерализация в породах Александровской интрузии (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита) // Минерал. журн. – 2019. – 41, № 3. – С. 16–23. DOI: 10.15407/mineraljournal.41.03.016
  2. Кривдік С.Г., Дубина О.В., Юрчишин А.П., Боцуляк І.В., Пономаренко О.М,, Гурненко А.І., Красюк О.П., Бондаренко І.М., Канунікова Л.І. Новий тип апатитоносних габроїдів у Верхньому Побужжі // Мінер. журн., 2007. – 29. - №1 – С. 23-34
  3. Кривдік С.Г., Загнітко В.М., Томурко Л.Л., МінеєваВ.М., Кравченко Г.Л., Бондаренко І.М., Канунікова Л.І., Дубина О.В. Геохімічні особливості ендербітів Українского щита та деякі міркування щодо їнього петрогенезису // Мінер. журн. – 2006. - 28. - №3. – 2006. – С. 10-26
  4. Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Степанюк Л.М, Грінченко О.В., Іванов Б.Н., Канунікова Л.І. Мінералогічні аспекти бісмутоносності протерозойських рудоносних структур Братсько-Звенигородської зони (Інгульський мегаблок) // Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність: Збірник тез Міжнародної наукової конференції (Київ, 22–24 вересня 2020 р.). / НАН України, ІГМР. – Київ, 2020. – С. 163–166.
  5. Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Довбуш Т.І., Канунікова Л.І. Ярошівський прояв молібденітової мінералізації // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф., присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (Київ, 14–16 травня 2019 р.) Київ, 2019. – Т. 2. – 23–25 С.
  6. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Канунникова Л.В., Бутырин В.К. Сульфидная минерализация в ультрабазитах Александровской интрузии (Среднеприднепровский мегаблок УЩ) // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф., присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (Київ, 14–16 травня 2019 р.) Київ, 2019. – Т. 1. – 49–50 С.
  7. Артеменко Г.В., Самборская И.А., Кануникова Л.И., Бутырин В.К. Сульфидная минерализация в породах Александровской интрузии (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита) // Минерал. журн. – 2019. – 41, № 3. – С. 16–23. DOI: 10.15407/mineraljournal.41.03.016
  8. Герасимець І.М., Бельський В.М., Канунікова Л.І. Аланіт з однопольовошпатових сієнітів Великовисківського массиву // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф., присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (Київ, 14–16 травня 2019 р.) Київ, 2019. – Т. 1. – 140–142 С.
  9. Гречановська О.Є., Герасимець І.М., Кривдік С.Г., Канунікова Л.І., Бельський В.М. Особливості кристалохімії метаміктних мінералів Великовисківського масиву (Український щит) // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф., присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (Київ, 14–16 травня 2019 р.) Київ, 2019. – Т. 1. – 144–146 С.