Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Квасниця Віктор Миколайович


Посада
завідувач відділу
Відділ
Відділ проблем алмазоносності

Нагороди:

Має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016 р.), нагороджений Почесною ювілейною грамотою Президії НАН України (2018), Українським мінералогічним товариством медаллю Є.К. Лазаренка (2012 р.), відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки» (2012 р.), Почесною грамотою Національної академії наук України (2011 р.), знаком Міністерства науки і освіти України «За наукові досягнення» (2008 р.), дипломом Всесоюзного мінералогічного товариства за найкращу науково-популярну книгу 1990 року – «Природные кристаллы Украины» (1992), медаллю «У пам'ять 1500-річчя Києва» (1983 р.).

Е-mail: vmkvas@hotmail.com

Профілі:

https://orcid.org/0000-0002-3692-7153 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505618308

https://publons.com/researcher/1915127/victor-kvasnytsya/

Основні напрями наукової діяльності: Наукова діяльність присвячена вивченню мінералогії надр України та вирішенню проблеми діамантоносності її території. Напрями наукових досліджень: мінералогія і кристалографія простих речовин (діаманту, графіту, самородних металів) та супутних їм мінералів, мінералогія діамантоносних порід, онтогенія мінералів, типоморфізм мінералів, кристаломорфологія і кристалогенезис мінералів України.

 

Бібліографія:

  1. Квасница В.Н. Мелкие алмазы. – К.: Наук. думка. – 1985. – 220 с.
  2. Квасница В.Н., Павлишин В.И., Матковский О.И. Природные кристаллы Украины. – Львов: изд-во «Світ» при Львов. ун-те. – 1990. – 120 с.
  3. Квасница В.Н., Харькив А.Д., Зинчук Н.Н. Природа алмаза. – К.: Наук. думка. – 1994. – 208 с.
  4. Квасница В.Н., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфизм микрокристаллов алмаза. – М.: Недра. – 1999. – 224 с.
  5. Kvasnytsya V.M., Wirth R. Nanoinclusions in microdiamonds from Neogenic sands of the Ukraine (Samotkan’ placer): а TEM study // Lithos. – 2009. – Vol. 113. Р. 454-464.
  6. Kvasnytsya V.M., Wirth R. Micromorphology and internal structure of apographitic impact diamonds: SEM and TEM study // Diamond and Related Materials. – 2013. – Vol. 32. – Р. 7-16.
  7. Kvasnytsya V.M. Crystal forms of natural microdiamonds // Diamond and Related Materials. – 2013. – Vol. 39. – Р. 89-97.
  8. Kvasnytsya Victor, Richard Wirth, Larissa Dobrzhinetskaya, Jennifer Matzel, Benjamin Jacobsen, Ian Hutcheon, Ryan Tappero, Mykola Kovalyukh New evidence of meteoritic origin of the Tunguska cosmic body // Planetary and Space Science. – 2013. – Vol. 84. – Р. 131-140.
  9. Kvasnitsa V.N., Silaev V. I., Smoleva I. V. Carbon isotopic composition of diamonds in Ukraine and their probable polygenetic nature // Geochemistry International. – 2016. – Vol. 54, No. 11. – P. 948-963.
  10. Kvasnytsya V.M., Kaminsky F.V. Unusual green Type Ib–Iab Dniester–type diamond from Ukrainian placers // Mineralogy and Petrology. – 2021. – Vol. 115, No. 2. – P. 149-160.