Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Коваленко Олександр Олександрович


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

 

Е-mail:, ok.igmr@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Геохімія рідкісноземельних елементів цирконів і монацитів Українського щита.

Бібліографія: (основні наукові праці):

1. Пономаренко О.М., Сукач В.В., Самчук А.І., Красюк О.П., Огар Т.В., Коваленко О.О. Особливості розподілу рідкісноземельних елементів в базит-ультрабазитах Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Геохімія та рудоутворення. 2014. № 34. С. 26–34.

2.  Пономаренко О.М., Курило С.І., Коваленко О.О. Головні морфологічні типи кристалів цирконів з двопольовошпатових гранітоїдів Середньопридніровського мегаблоку УЩ // Мінерал. збірник. 2014. № 64. Вип. 1. С. 80–89.

3. Коваленко О.О. Ізотопний вік та кристалогенезис циркону і монациту із жильного граніту Чаусівського кар’єру Середнього Побужжя Українського Щита // Міжн. наук. конф. «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (31 берез. – 3 квіт. 2014 р.).  К., 2014. С. 24–25.

4. Пономарено О.М., Курило С.І., Коваленко О.О. Генетичні типи циркону зеленокам’яних утворень Середнього Придніпров’я Українського щита // Мат. VIII наук. читань ім. акад. Є.Лазаренка «Мінералогія: сьогодення і майбуття» (11–14 верес. 2014 р.). Л., 2014. С. 133–136.

5. Коваленко О.О. Геохімія та вік сингенетичних цирконів і монацитів із жильних калішпатових гранітів Побужжя // Міжнародна наук. конф. «Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію  (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту» (16–17 верес.  2014 р.). К., 2014. С. 66– 67.

6. Пономарено О.М.,  Коваленко О.О., Касьяненко К.О. Генетичні типи циркону порід докембрію Дністровсько-Бузького мегаблоку Українського Щита // Міжнародна наук. конф. «Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію  (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту» (16–17 верес.  2014 р.). К., 2014. С. 100–101.

7. Пономаренко О.М., Лісна І.М., Канунікова Л.І., Ларіков А.Л., Гулько В.В., Коваленко О.О. Геохімічні особливості цирконів Літинської структури // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ, 14‒16 травня 2019 р.). В 2-х томах / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. ‒ Київ, 2019. ‒ Т. 1. ‒ С. 92‒93.

8. Лісна І.М., Гулько В.В., Сьомка Л.В., Коваленко О.О. Геохімічні і мінералогічні особливості ендербітів окремих районів Побужжя // «Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність»: збірник тез міжнародної наукової конференції (22‒24 вересня 2020 р.) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. –– Київ, 2020. –– С. 74‒77.