Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Коновал Наталія Михайлівна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ петрології

e-mail: nasa246@ukr.net

Основні напрями наукової діяльності: Петрологія і геохімія і мінералогія магматичних порід

Бібліографія:

1) Степанюк Л.М., Коновал Н.М., Висоцький О.Б., Довбуш Т.І., Білан О.В. Уран-свинцевий вік гранітів Чигиринського масиву. Геохімія та рудоутворення. 2020. Вип. 41. С. 77—82.

2) Степанюк Л.М., Коновал Н.М., Довбуш Т.І., Ковтун О.В., Висоцький О.Б. Уран-свинцевий вік гранітів Кіровоградського масиву ( Інгульський мегаблок Українського щита). Мінерал. журн. 2021.

3) Довбуш Т.І., Степанюк Л.М., Коновал Н.М., Висоцький О.Б., Ковтун О.В. Гранітоїдний магматизм Інгульського мегаблоку Українського щита. Геологічна наука в незалежній Україні: Збірник тез наукової конференції (Київ, 8-9 вересня 2021 р.). / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2021. – С - 32.

4) Пономаренко А. Н. Два этапа протерозойской тектонической активизации в докембрии Украинского щита, их петрогенетическая и геодинамическая интерпретация / А. Н. Пономаренко, К. Е. Есипчук, Н. М. Коновал // Геоинформатика. – 2009. – №4. С. 24-32.

5) Есипчук К. Ю. Определение качества анализов гранитов / К. Е. Есипчук, Н. М. Коновал, Л. В. Семка // Теоретические та прикладные аспекты геоинформатики. – 2010. – С. 147-156.

6) Коновал Н. М. Проблема виділення кіровоградського та новоукраїнського комплексів центральної частини УЩ / Н. М. Коновал // Наукові праці УкрНДМІ // Збірник наукових праць № 13, частина 2,  Донецьк – 2013 р. – С.152.

7) Коновал Н. М. Залізистий тренд еволюції Новоукраїнського масиву інтрузивних чарнокітів (центральна частина Українського щита) / Н. М.Коновал, С.Г. Кривдік, О.А. Вишневський //  Наукові праці УкрНДМІ Збірник наукових праць № 12,  Донецьк – 2013 р. – С.82.

8) Коновал Н. М. Деякі петрологічні та геохімічні особливості гранітів кіровоградського  комплексу (Центральна частина УЩ) / Н. М. Коновал, С. Г. Кривдік // Мін.журн. – 2011. Т.33,  – № 3  – С. 63-68.

9) Кривдік С. Г. Біотити гранітів кіровоградського і новоукраїнського комплексів (Центральна частина УЩ) / С. Г. Кривдік, Н. М. Коновал // Геол.журн. – 2011. – № 3. С. 58-65.

10) Коновал Н. М. Химизм биотитов гранитоидов Украинского щита как показатель лужности и диференцированости / Н. М. Коновал, С. Г. Кривдік // конференція ”Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма” – 2011 р. –  99-101 С.