Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Коромисліченко Таїсія Іванівна


Посада
провідний інженер
Відділ
Відділ космоекології і космічної мінералогії

 

Е-mail: cosmin@i.ua

Основні напрями наукової діяльності. Космічна мінералогія: хімічна сепарація мінеральних фракцій метеоритів, зокрема фосфатів та силікатів, з’ясування умов глибокого травлення нікелистого заліза. Геохімія: особливості сорбції цезію-137 та стронцію-90 природними та штучними матеріалами.

Бібліографія:

  1. Соботович Е.В., Бондаренко Г.М., Коромысличенко Т.И. Космическое вещество в океанических осадках и ледникових покровах. К.: Наукова думка. 1975. 120 с.
  2. Кононенко Л.В., Колябина И.Л., Коромысличенко Т.И. Кинетика обменного и необменного поглощения цезия-137 дерново-подзолистой подвой // Збірник наукових праць ІГНС НАН України. Київ. 2007. Вип.14. С.48-55.
  3. Кононенко Л.В., Садолько И.В., Розко А.Н., Коромысличенко Т.И., Лавров П.И., Власенко В.И. Необменное поглощение цезия-137 в почвах и его миграция на примере полигона «Новоселки» в зоне отчуждения ЧАЭС // Збірник наукових праць ІГНС НАН України. Київ. 2007. Вип.14. С.68-76.
  4. Кононенко Л.В., Коромысличенко Т.И. Распределение  мобильных и фиксированных форм цезия-137 между гранулометрическими фракциями радиоактивно загрязненных почв зоны отчуждения // Наукові праці Інституту фундаментальних досліджень. К.: Знання України. 2007. Вип.9. С.65-70.
  5. Бондаренко Г.Н., Кононенко Л.В., Маничев В.И., Коромысличенко Т.И. Исследование динамики сорбции радионуклидов на глинах // V Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: Збірник наук. статтей. УкрНДІЕП. Х.: Райдер. 2009. Т.1 С.117-121.
  6. Розко А.М., Федоренко Ю.Г., Коромисліченко Т.І., Шабалін Б.Г. Сорбція 137Сs та 90Sr глинополімерними (нано) композитами з сольових розчинів // Пошукова та екологічна геохімія. 2013. №1 (13). С.20–23.
  7. Бондарь Ю.В., Кузенко С.В., Александрова Н.В., Коромысличенко Т.И. Новые композитные волокна для селективного извлечения цезия из высокосолевых растворов // Ядерна енергетика та довкілля. 2014. №2 (4). С.55-61.
  8. Бондарь Ю.В., Кузенко С.В., Сливинський В.М., Коромысличенко Т.И. Новые композитные волокна для очистки природных и сточных вод от радионуклидов цезия // Ядерна фізика та енергетика. 2017. Т.18 №1. С.106-114.