Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Крюченко Наталія Олегівна


Посада
завідувач відділу
Відділ
Відділ пошукової та екологічної геохімії

Нагороди:

 • Подяка вищої атестаційної комісії України (2006)
 • Почесна грамота Міністерства оборони України (2011)
 • Нагрудний знак – за зразкову службу ВВ МВС (2011)
 • Грамота Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України (2011)
 • Диплом третього ступеня «Кращий винахід року» (2011) у номінації «Утилізація надлишкових озброєнь, військової техніки, боєприпасів та ракет (Міністерство оборони України)

Е-mail: nataliya.kryuchenko@gmail.com

Профілі: https://orcid.org/0000-0001-8774-9089

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56960433000

https://publons.com/researcher/3352584/kryuchenko-nataliya/

Основні напрями наукової діяльності: пошукова та екологічна геохімія, моделювання геохімічних процесів у природних об’єктах (ґрунти, природні води), пошуки корисних копалин за вторинними сольовими ореолами геохімія навколишнього середовища, прогнозування стану об’єктів довкілля на основі геохімічних даних.

Бібліографія:

Монографії

 1. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О. Подільська флюоритоносна зона (Середнє Придністров’я). К.:ФО-П Кравченко Я.О. , 2020. – 212с.
 2. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Рудні та техногенні геохімічні аномалії заповідних територій Українських Карпат  (на прикладі Карпатського біосферного заповідника). К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс» , 2018. –148с.
 3. Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., PaparyhaP.S.Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian Biosphere Reserve К. :ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 100p.
 4. Жовинський Е.Я., Кураєва І.В., Самчук А.І., Крюченко Н.О. та ін. Важкі метали у ґрунтах заповідних зон України.  К. : Логос, 2005. – 104 с.

Статті

 1. Sasmaz, A., Kryuchenko, N., Zhovinsky, E., Konakci, N.,Akgul, B. Major, trace and rare earth element (REE) geochemistry of different colored fluorites in the Bobrynets region, Ukraine //Ore Geology Reviews. 2018. V.102. P.338–350 DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.09.014
 2. Palutoglu, M., Akgul, B., Suyarko, V., Kryuchenko, N.,Sasmaz, A. Phytoremediation of Cadmium by Native Plants Grown on Mining Soil  //Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology Bull Environ Contam Toxicol. 2018. 100(2): С.293–297. DOI: 10.1007/s00128-017-2220-5
 3. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Геохімія грунтів Долини нарцисів та урочища Співакове (Закарпаття) // Мінералогічний журнал. 2019.. 41, №4. С.50–60. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.04.050
 4. Клос В.Р., Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Приходько М.В. Еколого-геохімічна оцінка грунтів Київської області, забруднених мулами стічних вод // Геохімія та рудоутворення. 2017. В.38. С.95–100. http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoch_2017_38_9
 5. Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О. Геохимические методы поисков по подвижным формам химических элементов на Украинском щите// Горный информационно-аналитический бюллетень. Горная книга. Новосибирск. 2007. С. 213–222.
 6. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О. Прикладное значение геохимии фтора // Пошукова та екологічна геохімія. 2007. № 1 (6). С. 3–13.