Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Кульчицька Ганна Олександрівна


Посада
головний науковий співробітник
Відділ
Відділ регіональної та генетичної мінералогії

Нагороди:

лауреат державної премії України у галузі науки і техніки (2014); Пам’ятна відзнака на честь 100-річчя НАН України (2018)

Е-mail: kulchytska@nas.gov.ua

Профілі: https://orcid.org/0000-0002-7206-4797

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506887410

https://publons.com/researcher/3356200/hanna-kylchytska/

Головні напрями наукової діяльності: мінералогія генетична, мінералогія регіональна, систематика мінералів

Бібліографія:

  1. Кульчицька Г.О., Пономаренко О.М., Черниш Д.С. Зміна завдань мінералогії відповідно до вимог часу. Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» (Хорошів, 2 жовтня 2020 р.). Хорошів, 2020. С. 57-64.
  2. Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Герасимець І.М. Мінерали рідкісноземельних елементів у породних комплексах України. Збірник праць всеукраїнської конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI), 23-25 вересня 2020 року, Київ, КДУ. С. 47-51. 
  3. Levashova E.V., Kulchytska H.O., Skublov S.G., Herasymets I.M., Kryvdik S.G., Galankina O.I., Mamykina M.E., Levashov D.S. Trace element geochemistry of zircons from the Velyka Vyska sienite massif, Ukrainian Scield. Мінералогічний журнал, 2020. Т. 42, № 3. С.  39-49. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.039
  4. Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Герасимець І.М. Мінералогічні  й термобарометричні ознаки ліквації розплавів у гіперсольвусних сієнітах Українського щита. Мінералогічний журнал, 2020. Т. 42, № 1. С.  36-489. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.01.036
  5. Кульчицька Г.О., Герасимець І.М., Вишневський О.А., Бельський В.М. Мінеральні включення в кристалах циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит). Мінералогічний журнал, 2019. Т. 41, №2. С. 34-44. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02.034
  6. Возняк Д.К., Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Бельський В.М. Наука про включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України). Мінералогічний журнал, 2019. Т. 41, №1. С. 23-34. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.023
  7. Кульчицька Г.О., Пономаренко О.М., Черниш Д.С. Чому в Україні не відкривають нові мінерали? Мінералогічний журнал, 2019. Т. 41, №1. С. 15-22. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.015
  8. Герасимець І.М., Кульчицька Г.О., Бельський В.М. Метаміктні мінерали лужнопольовошпатових сієнітів Українського щита. Мінералогічний журнал, 2019. Т. 41, №1. С. 35-48 https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.035
  9. Кульчицька Г.О. Труднощі сучасної мінералогічної науки. Записки Українського мінералогічного товариства, 2017. Т.14. С.61-79.
  10. Кульчицька Г., Матковський О., Павлишин В., Черниш Д. Пропозиції щодо правопису українських синонімів латинописних назв мінералів // Мінералогічний збірник, 2017. -№ 67, вип. 1. С. 90-100.