Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Кураєва Ірина Володимирівна


Посада
завідувач відділу
Відділ
Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії

Нагороди:

У 1996 р.  присуджено премію ім. В.І. Вернадського (у співавторстві із Жовинським Е.Я.) за роботу «Геохімія мікроелементів та їх прикладне значення».

У 2006 р. присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки (у складі колективу із восьми лауреатів) за роботу «Геохімія техногенезу: токсичні елементи в навколишньому природному середовищі України».

Тел., e-mail: (044)424-02-60, ki4412674@gmail.com,  kuraieva@nas.gov.ua

Профілі: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35781829200

https://publons.com/researcher/3357754/kuraieva-iryna/

https://orcid.org/0000-0003-3113-7782

Основні напрями наукової діяльності: Екологічна геохімія

Бібліографія:

  1. Монографія. Важкі метали в об’єктах довкілля Київського мегаполісу / за ред. І.В. Кураєвої, А.І. Самчука, - К.: Наш формат, 2019. – 164 с.
  2. Монографія. Жовинский Э.Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева // К.: Наукова думка, 2002. – 213 с.
  3. Монографія. Важкі метали у ґрунтах Українського Полісся і Київського мегаполісу / А.І. Самчук, І.В. Кураєва [та ін.]. К.: Наукова думка, 2006. – 106 с.
  4. Кураєва І.В. Еколого-гідрогеохімічні дослідження природних вод Київського мегаполісу / І.В. Кураєва, А.І. Самчук [та ін.]. К.: Наукова думка, 2008. – 108 с.
  5. Е.Я. Жовинський, І.В. Кураєва; Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України. – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України. – Київ, «Альфа Реклама», 2012. – 156 (9,7). – 300. – ISBN  978-966-2477-85-6
  6. Heavy Metals in Soils Under the Heel of Heavy Industry / G. Lysychenko, I. Kuraieva, A. Samchuk, V. Manichev, Yu. Voitiuk, O. Matvienko – NewYork: Springer – 2017 – pp. 203-211. DOI 10.1007/978-3-319-45417-7_19.
  7. Lisetskii F., Matsibora A., Kuraieva I., and Voitiuk Yu., 2018. Geoinformation Modeling of Heavy Metals Spatial Distribution in Soils of Polyfunctional Towns // Journal of Engineering and Applied Sciences 13(8): 2013-2017,. DOI: 10.3923/jeasci.2018.2013.2017.
  8. Азімов О., Кураєва І., Трофимчук О., Злобіна К., Кармазиненко С. Моніторингова оцінка якості поверхневих вод у районах захоронення твердих побутових відходів. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. 2020. Вип. 4 (91). С. 56–60.
  9. Кураєва І.В., Сплодитель А.О. Акумуляція та перерозподіл важких металів у сучасному ґрунтовому покриві природоохоронних територій. Геологічний журнал. №1, 2020. С. 58-69.
  10. Трофимчук О.М., Кураєва І.В., Азімов О.Т., Кармазиненко С.П., Злобіна К.С. Геохімічні характеристики ґрунтових утворень районів захоронення побутових відходів за результатами екологічних досліджень// Екологічна безпека та природокористування– Зб.наук.пр. – Випуск 3 (35), 2020 р. – C.5-21.