Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Кухар Михайло Володимирович


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ пошукової та екологічної геохімії

 

Е-mail: mvk2819@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: пошукова геохімія, геохімія довкілля, визначення геохімічних закономірностей розподілу галогенів у підземних водах.

Бібліографія:

 

  1. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Вишневський О.А., Кухар М.В., Швайка І.А., Дмитренко К.Е. Геохімічна спеціалізація рудопроявів флюориту Середнього Придністров'я //Пошукова та екологічна геохімія. № 1(20) 2019. С.18–28. DOI: 10.15407/geochem2019.01.018
  2. Жовинський Э.Я., Крюченко Н.О., Жук Е.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Э. Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту // Геохімія та рудоутворення. 2018. С.16–23. https://doi.org/10.15407/gof.2018.39.016
  3. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я// Пошукова та екологічна геохімія . 2016. С.41–55.
  4. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Геохімічні аспекти визначення територій екологічного ризику// Геохімія та рудоутворення. 2016, В.37. С.100–105. 
  5. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона та прилеглі території)// Геохімія та рудоутворення. 2015, В.35. С.43-47.
  6. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Кухар М.В., Дмитренко К.Е. Галогены подземных вод нефтегазовых районов Днепровско-Донецкой впадины// Геотехнічна механіка. 2013. №112,  С. 163 – 172.
  7. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Жук О.А., Кухар М.В. Критерії розбракування природних і техногенних аномалій (за формами знаходження хімічних елементів)// Пошукова та екологічна геохімія. 2012. № 1(12). С. 37–42.
  8. Крюченко Н.О., Кухар М.В. Геохімія галогенів підземних вод (на прикладі Полтавської області) // Пошукова та екологічна геохімія. 2011.  № 1 (11).  С.49–50.
  9. Крюченко Н.О., Кухар М.В. Особливості розподілу галогенів першого водоносного горизонту центральної частини Дніпрово-Донецького басейну // Геохімія та рудоутворення. 2012. В.31–32, С. 150–153.