Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Кушнір Сергій Володимирович


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

 

Основні напрями наукової діяльності: розробка технологій обробки зразків для наукових досліджень з гірських порід та мінералів, а також з нетрадиційних матеріалів.

Бібліографія:

1. Юшин А.А., Кушнир С.В. Благородные металлы в неоген-четвертичных отложениях чехла Украинского щита / В зб.: «Сучасні проблеми літології». Львів, 2002. С. 209.

2. Бугаєнко В.М., Іванов Б.Н., Єрьоменко Г.К., Кушнір С.В. Залізо-магнезіальні слюди екзоконтактових метасоматитів літієвих гранітних пегматитів Шполяно-Ташлицького рудного району // Збірник наукових праць УкрДГРІ. 2004. № 1. С. 22−25.

3. Вишневський О.А., Кушнір С.В. Бурштин України // Записки УМТ. 2007. Т.4. С. 128–130.

4. Ширинбеков Н.К., Сёмка Л.В., Ширинбекова С.Н., Великанов Ю.Ф., Кушнир С.В. Рудогенетические реконструкции центральной и северо-западной частей Украинского щита на основе свинец-свинцовых изотопных даных //  Геохімія та рудоутворення. 2008. Випуск 26. С. 114–120

5. Амашукелі О.А., Кривдік С.Г., Дубина О.В., Кушнір С.В. Незвичайні кремнеземові мигдалини в сієнітах Октябрського масиву (Приазов’я) // Мінерал. журн. 2010.  Т. 32, № 2. C. 69–74.

6. Гаценко В.О., Шестопалова О.Є., Кушнір С.В. Особливості речовинного складу анортозитів Новомиргородського масиву Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні»: збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ, 14‒16 травня 2019 р.). В 2-х томах / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. Київ, 2019. Т. 2. С. 176‒177.  

7. Гаценко В.О., Кушнір С.В. Керсутитові лампрофіри Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна): петрографічні особливості, мінеральний склад, геохімія // Геохімія та рудоутворення. 2020. Вип. 41. С. 42‒53.