Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Ларіков Антон Леонідович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

 

Е-mail: antonlrkv1@gmail.com

 

Основні напрями наукової діяльності: радіаційні ушкодження мінералів, їх термічні та радіаційні властивості, визначення віку гірських порід і мінералів.

 

Бібліографія: (основні наукові праці):

1. Лариков А.Л. Электрополевые эффекты в кварце и их возможные применения // Минерал. журн. 2002. № 1. С. 96 – 98.

2. Пономаренко А.Н., Брик А.Б., Гречановский А.Е., Лариков А.Л., Калиниченко А.М. Физические модели, методы исследования и свойства метамиктных цирконов  // Минерал. журн. 2009. Т. 31, № 2. С. 20–38.

3. Дерский Л.С., Лариков А.Л.  Радиоспектроскопические характеристики стандарта циркона // Минерал. журн. 2009. Т. 31, № 4. С. 83–87.

4. Ларіков А.Л., Заяць О.В., Боронтова С.В. Калій-аргоновий вік за біотитом та мікрокліном русько-полянських гранітів // збірник тез наукової конференції, присвяченої 100-річному ювілею Національної академії наук України та Державної служби геології та надр України «Геологія і корисні копалини України» (2-4 жовтня 2018 р., м. Київ). Київ, 2018. С. 117–119.

5. Михальченко І.І., Ларіков А.Л., Заяць О.В. Геохімічні аспекти генезису рудоносних альбітитів Новокостянтинівського ураанового родовища // Геохімія та рудоутворення. 2018. Вип. 39. С. 53–65.

6. Михальченко І.І., Ларіков А.Л., Заяць О.В. Геохімічні аспекти генезису рудоносних альбітитів Новокостянтинівського ураанового родовища // Геохімія та рудоутворення. 2018. Вип. 39. С. 53–65.

7. Пономаренко О.М., Лісна І.М., Канунікова Л.І., Ларіков А.Л., Гулько В.В., Коваленко О.О. Геохімічні особливості цирконів Літинської структури // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ, 14-16 травня 2019 р.). В 2-х томах / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. Київ, 2019. Т. 1. С. 92-93.