Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Бондаренко Сергій Миколайович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ геології і геохімії рудних родовищ

 

Е-mail: sbond.igmr@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: рудна мінералогія родовищ Au, U, Th, W, Sn, Mo

Бібліографія:

  1. Бондаренко С.М., Сыродоев Р.Ф., Нечаев С.В.  Теллуридные минеральные ассоциации в Майском золоторудном месторождении (Украинский щит): Геол. журн. – 1993. - №5.
  2. Бондаренко С.М., Иванов Б.Н., Семка В.A., Бугаенко В.Н., Бондаренко И.Н. Проявления серебряной минерализации в западной части Кировоградского блока (Украинский щит). Мін. Журн. – 2002 р. -22, №1, с.20-26.
  3. Bondarenko S., Grinchenko O., Semka V.  Au-Ag-Te-Se mineralization in the Potashnya gold deposit, Kocherov tectonic zone, Ukrainian Shield // Geochеmistry, Mineralogy and Petrology, Volume 43, Sofia,  2005, p. 21-28.
  4. Бондаренко С.М., Карли З.В.,.Степанюк Л.М, Сьомка В.О., Донський М.О., Сьомка Л.В. Заваллівський рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування / / Геохімія та рудоутворення, 2014, вип.34. – С.3-17.
  5. Бондаренко С.М. Мінералізація Au-As типу в докембрійських  комплексах Українського щита та головні чинники  її локалізації //  Мін. журн. – 2014. – 36, № 1. - С. 59-73.
  6. Бондаренко С.М. Самородне золото в рудах Au-As типу (Український щит) // Мінерал. журн. – 2015. – Т. 37. ‑ № 1. – С. 34-44.
  7. Бондаренко С.М.,  Степанюк Л.М., Карли З.В., Сьомка В.О, Донський М.О, Сьомка  Л.В. Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування  // Мінерал. журн. – 2015. – Т. 37. ‑ № 4. – C.106-115.
  8. Бондаренко С.М., Сьомка В.О.,  Грінченко О.В. Ендогенне золото в докембрійських комплексах Волинського мегаблоку (Український щит) // Зап. Укр.мінер. тов-ва – 2015. C.117-129.
  9. Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Курило С.І., Степанюк Л.М., Донський М.О. Мінералізація стануму в літієвих родовищах Шполяно-Ташлицького рудного району Українського щита // Мінерал. журн. – 2019. – 41, №3. – С. 3–15.