Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Лупашко Тетяна Миколаївна


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів

Е-mail: lupashkot@ukr,net

Основні напрями наукової діяльності: люмінесценція мінералів, прикладна мінералогія

Бібліографія:

  1. Таращан, А.Н., Лупашко Т.Н. Новые данные о спектрах фотолюминесценции природных алмазов. Минерал. журн. 1999. Т. 2 № 2/3. С. 39 –44.
  2. Лупашко Т.Н., Таращан, А.Н., Ільченко К.О., Квасниця В.М., Таран М.М., Цимбал Ю.С. Співставлення даних фотолюмінесценції та ІЧ-поглинання дрібних алмазів України. Минерал. журн. 2003. Т. 25. № 5/6. С. 121 – 129.
  3. Лупашко Т.Н., Таращан, А.Н. Спектроскопические критерии оценки редкометалльных метасоматитов. В сб.: Метасоматизм и рудообразование, полезные ископаемые. Киев, 2003. Вып. 7. С. 176 –188.
  4. Лупашко Т.Н., Артеменко Г.В., Легкова Г.В., Ильченко Е.А., Багмут Н.Н. Петрологическая информативность спектроскопических свойств циркона из кристаллических пород Среднего Приднепровья. Минерал. журн. 2005. Т. 27. № 3.  С. 116 –127.
  5. Лупашко Т.М., Ільченко К.О., Полканов Ю.О., Таращан А.М., Квасниця В.М., Таран М.М. Спектроскопічні властивості імпактних алмазів. Записки Українського мінералогіч. товариства. T. 3. 2006. С. 81-87.
  6. Лупашко Т.Н., Шурига Т.Н., Силаев В.И. Таращан А.Н., Багмут Н.Н., Калиниченко А.М., Таран М.Н. Распределение спектроскопически активных центров во флюорите редкометальных месторождений как отражение эволюции процессов рудообразования. Мінерал. журн.  2007. T. 29. №3. С. 82-92.
  7. Гаценко В.О., Лупашко Т.М., Ільченко К.О. Петрогенетичні аспекти спектроскопічних особливостей циркону із амфіболітів Чемерпільської структури Середнього Побужжя. Минерал. журн. 2011. Т. 33. №2. С. 49 – 65.
  8. Лупашко Т.Н., Ильченко Е.А., Дерский Л.С., Калиниченко А.М., Багмут Н.Н., Щербак Д.Н. Преобразование структуры циркона в процессе формирования редкометалльных метасоматитов Желтореченского месторождения, Украинский щит (по данням люминесценции и спектроскопи). Минерал. журн. 2012. Т. 34. №1. С. 12 – 24.
  9. Лупашко Т.Н., Ильченко Е.А., Кривдик С.Г., Левашова Е.В.. Скублов С.Г. Особенности кристаллохимии циркона Азовского, Ястребецкого (Украина) и Катугинского (Россия) редкометалльных месторождений. Минерал. журн. 2014. T. 36. № 4.  C.20-37.
  10. Лупашко Т.Н., Таращан А.М., Гречановська О.Є., Кривдік С.Г. Особливості формування Яструбецького масиву рідкіснометалевих сієнітів (Український щит) за даними рентгенолюмінісценції польових шпатів. Геохімія та рудоутворення. Вип. 36. 2016. С. 58-72.