Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Горошко-Кулішова (Мамчин) Анна Миколаївна


Посада
аспірант
Відділ
Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії

Тема кандидатської дисертації: «Геохімія ессенціальних елементів в природних і техногенних ландшафтах Житомирського Полісся».

Науковий керівник: д. г. н., проф. Кураєва Ірина Володимирівна

E-mail:  anyta_mamchin@ukr.net

Основний напрям наукової діяльності: геохімія мікроелементів у компонентах природних і техногенних ландшафтів; геохімія важких металів у ґрунтах Українського Полісся.

Публікації:

  1. Стич О.І. Закономірності розподілу мікроелементів у лісостеповому геохімічному ландшафті Національного природного парку «Пирятинський»/О.І. Стич, О.П. Локтіонова, А.М. Горошко-Кулішова, Я.І. Пастущак//Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні»: у 2 т. (14-16 травня 2019 р., м.Київ). Т.2.-С. 156.
  2. Стич О.І., Кураєва І.В., Пастущак Я.І., Горошко-Кулішова А.М., Лемеш Л.В. Форми знаходження мікроелементів у ґрунтах як показник екологічного стану навколишнього середовища (на прикладі Полтавської області) VII-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня, 2019 [Електронне мережне наукове видання] : збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – 206 с. – 6 Мб. – С.178.