Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Мороз Володимир Сергійович


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

 

Основні напрями наукової діяльності: Обслуговування, налагодження та вимірювання ізотопів вуглецю та кисню на мас-спектрометрі МИ-1201 В.

Бібліографія: (основні наукові праці):

1. Лугова І.П., Квасниця І.В., Загнітко В.М., Возняк Д.К., Косовський Я.О., Мороз В.С., Проскурко Л.І. Природа гідротерм у трапах Волині за ізотопно-геохімічними даними // Мінерал. журн. 2007. Т. 29. № 1. С. 74−82.

2. Ємець О.В., Лугова І.П., Канін В.О., Таранік О.О., Мороз В.С., Проскурко Л.І. Генезис вугільних газів з відкладів карбону території шахти  ім. Засядька (Донбас) // Доповіді НАН України. № 4. 2008. С. 120−124.

3. Ємець О.В., Донський М.О. Кюні М., Вишневський О.А., Мороз В.С., Проскурко Л.І. Умови утворення уранових родовищ у натрієвих метасоматитах Українського щита // Геохімія та рудоутворення. № 26. 2008. С. 95−101.

4. Ємець О.В., Канін В.О., Тараник О.О., Іванків О.О., Проскурко Л.І., Мороз В.С. Ізотопно-геохімічні напрацювання прогнозу ділянок аномального газонасичення у вугільних покладах Донбасу. Доповіді НАН України. 2009. № 6. С. 126−134.

5. Загнітко В.М, Є.В. Науменко, Мороз В.С. Проскурко Л.С. Ізотопно-геохімічні особливості карбонатів Криму // Геохімія та рудоутворення. 2019. Вип. 40. С. 64–67.

6. Наумко І.М., Пономаренко О.М., Зінчук І.М., Зубик М.І., Мороз В.С., Проскурко Л.І., Узіюк В.І. Ізотопний склад Карбону і Оксигену кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації у вуглепородних масивах Львівсько-Волинського басейну // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ, 14‒16 травня 2019 р.). Т.1 / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. Київ, 2019. Т. 1. С. 88‒89.

7. Рєпіна К.В., Волкова Т.П., Загнітко В.М., Мороз В.С., Проскурка Л.І. Про етапність мінералоутворення у карбонатних породах зони зчленування Донбасу з Приазовським мегаблоком (на прикладі Новотроїцького родовища) // Мінерал. журн. 2020. Т. 42, № 2. С. 20–31.