Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Ніколаєв Іван Юрійович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ геологічних та геохімічних досліджень

Нагороди:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014)

Е-mail: inikolaev@nas.gov.ua

Основні напрями наукової діяльності: геоелектричні дослідження, вивчення закономірностей утворення РКК, розробка геолого-геофізичних критеріїв рудоносності

Бібліографія:

1. Геолого-геоэлектрическая модель Орехово-Павлоградской шовной зоны Украинского щита / Н. Я. Азаров, А.В. Анциферов, Е.М. Шеремет, Е.Б. Глевасский, К.Е. Есипчук, С.Н. Кулик, В.В. Сухой, Ю.И. Николаев, И.Ю. Николаев, П.И. Пигулевский, В.А. Шпильчак, Л.Д. Сетая, Т.Г.Волкова, Б.В. Бородыня; под. ред. чл. корр-а НАН Украины Н.Я. Азарова. — К. : Наук. думка, 2005. — 190 с.

2. Геолого-геофизическая модель Криворожско-Кременчугской шовной зоны Украинского щита / Н. Я. Азаров, А.В. Анциферов, Е.М. Шеремет, Е.Б. Глевасский, К.Е. Есипчук, С.Н. Кулик, Т.К. Бурахович, П.И. Пигулевский, Ю.И. Николаев, И.Ю. Николаев, Л.Д. Сетая, В.В. Захаров, Н.К. Курлов; под. ред. А.В. Анциферова. — К.: Наук. думка, 2006. — 197 с.

3. Прогнозирование рудопроявлений редких элементов Украинского щита / Е.М. Шеремет, С.Н. Стрекозов, С.Г. Кривдик, Т.П. Волкова, В.А. Исаев, И.Ю. Николаев, Ю.И. Николаев, Л.Д. Сетая, Н.Г. Агарова; под. ред. С.Г. Кривдика. — Донецк: Вебер, 2007. — 220 с.

4. Геолого-геофизическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита / А.В. Анциферов, Е.М. Шеремет, Е.Б. Глевасский, С.Н. Кулик, К.Е. Есипчук, П.И. Пигулевский, С.Г. Кривдик, Т.К. Бурахович, В.А. Анциферов, Л.Д. Сетая, Ю.И. Николаев, И.Ю. Николаев, С.Н. Цымбал, В.М. Клочков, Г.А. Шварц, В.П. Безвинный, В.А. Гаценко; под. ред. А.В. Анциферова. — Донецк : Вебер, 2008. — 308 с.

5. Геолого-геофизическая модель Немировско-Кочеровской шовной зоны Украинского щита / А.В. Анциферов, Е.М. Шеремет, К.Е. Есипчук, В.А. Анциферов, П.И. Пигулевский, С.Н. Кулик, Т.К. Бурахович, С.Г. Кривдик, В.Н. Загнитко, Ю.И. Николаев, И.Ю. Николаев, Л.Д. Сетая, В.В. Зюльцле, Л.П. Никиташ; под. ред. А.В. Анциферова. — Донецк : Вебер, 2009. — 253 с.

6. Геолого-геофизические критерии рудоносности и металлогения областей субдукции Украинского щита / Е. М. Шеремет, С. Н. Кулик, С. Г. Кривдик, П. И. Пигулевский, Т. К. Бурахович, В. Н. Загнитко,Б. В. Бородыня, С. Н. Стрекозов, Ю. И. Николаев, И. Ю. Николаев, Л. Д. Сетая, Н. Г. Агаркова, В. А. Анциферов. — Донецк: Ноулидж (Донецкое отд.), 2011. — 285 с.

7. Ингульский мегаблок Украинского щита (глубинная геоэлектрическая модель и полезные ископаемые) / И.Ю. Николаев, Е. М. Шеремет, Т. К. Бурахович, С. Г. Кривдик, А. А. Калашник, Ю. И. Николаев, Л. Д. Сетая, Н. Г. Агаркова. – Донецк: «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2014.– 183 с.

8. Геоэлектрические аномалии Украинского щита и их связь с рудопроявлениями полезных ископаемых / Т. К. Бурахович, И. Ю. Николаев, Е. М. Шеремет, Б. И. Ширков // Геоф. жур. – 2015. – Т. 37. – № 6. – С. 42–63. –  DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111171.

9. Геоэлектрические и геохимические исследования при прогнозировании углеводородов в Украине / Шеремет Е. М., Бурахович Т. К., Дудик А. М., Николаев И.Ю., Дудик С. А., Кушнир А. Н., Ширков Б. И., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 489 с.

10. Прогнозування рудопроявів у південно-східній частині України / І.Ю. Ніколаєв, Є.М. Шеремет, С.Г. Кривдік, С.М. Стрекозов, Л.Д. Сєтая // Мінерал. журн. 2020. Т. 42. № 3. С. 69–86. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.069.