Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Огар Тетяна Вікторівна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

 

Е-mail: togar@online.ua

 

Основні напрями наукової діяльності: зона аерації, ґрунти, важкі метали, екологічний моніторинг.

 

Бібліографія: (основні наукові праці):

1. Рудько Г.І., Огар Т.В. Ландшафтно-геохімічні процеси та екологічний стан геологічного та суміжних середовищ Львівської області // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 2. 2005. С 121−132.

2. Самчук А.І., Строй А.М., Худайкулова О.О., Огар Т.В., Іванова Л.П., Харченко О.А. Інтенсивність біогеохімічного поглинання мікроелементів як один із факторів забруднення харчових продуктів рослинного походження // Проблеми харчування. № 4. 2006. С. 30−36.

3. Кураева И.В., Самчук А.И., Слободяник М.С., Стадник В.О., Манічев В.Й., Єгоров О.С., Огар Т.В., Батієвський Б.О. Еколого-гідрогеохімічні дослідження природних вод Київського мегаполісу. К.: Наук. думка, 2008. 104с.

4. Злобіна К.С., Огар Т.В. Еколого-геохімічна оцінка якості бюветних вод міста Києва. К.: АльфаРеклама, 2009. 104 с.

5. Злобина Е.С., Огарь Т.В. Экологический мониторинг почв и подземных вод Киевского мегаполіса // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии.  № 2 (13). 2010. С. 111−115.

6. Огар Т. В., Попенко Є.С. Стійкість ландшафтів до забруднення та заходи зниження потоку рухомих форм важких металів в зоні аерації Українського Полісся // Матеріали Міжнар. Наук.-практ. конференції “Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень” (м. Дніпропетровськ, 11–14 травня 2011). К.: ДНВП «Картографія», 2011. Вип. 8. С. 141–142.

7. Самчук А.І., Огар Т.В., Вовк К.В., Стадник В.О., Мінічев В.Й. Геохімічний  моніторинг забруднення довкілля в зонах ризику агломерації Київського мегаполісу // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. № 1−2 (31−32). 2014. С. 79−84.