Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Павлишин Володимир Іванович


Посада
завідувач відділу
Відділ
Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com  

Профілі:

https://publons.com/researcher/1782700/pavlyshyn-volodymyr/

Основні наукові напрями досліджень: регіональна, генетична і прикладна мінералогія, історія мінералогії й кристалографії. Наукові інтереси: типоморфізм і онтогенія мінералів, симетрія-диссиметрія кристалів і надр, опис всесвітньовідомих мінералів України.

Нагороди:

Республіканська премія імені М. Островського в галузі науки, техніки і виробництва за цикл праць «Мінералогія слюд і камерних пегматитів України» (1974)

Медаль «В память 1500-летия Киева» (1983)

Диплом ВДНГ УРСР за розробку методики визначення продуктивності камерних пегматитів (1983)

Диплом зі срібним знаком і подяка від оргкомітету XVII Міжнародного геологічного конгресу у Москві (1984)

Диплом Комі філії АН СРСР за кращу наукову роботу 1988 р. «Онтогени- ческий метод в минералогии» (співавтори М.П. Юшкін, В.А. Попов) (1989) Диплом Всесоюзного мінералогічного товариства за кращу науково-популярну книгу «Природные кристаллы Украины» (співавтори — В.М. Квасниця, О.І. Матковський) (1992)

Медаль В.І. Лучицького за заслуги у розвідці надр України (1999) Почесна грамота Міністерства України в справах науки і технологій (2000) Срібний нагрудний знак Спілки геологів України (2001)

Подяка члена Президії НАН України, академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України В.І. Старостенка за багаторічну плідну працю на посту президента Українського мінералогічного товариства (2001) Нагорода Award Prize від всесвітньої мінералогічної організації за вагомий внесок у розвиток світового мінералогічного прогресу (2004)

Медаль імені академіка Є.К. Лазаренка від Спілки геологів України за внесок у мінералогію (2005)

Звання «Почесний президент УМТ» (2006)

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2006) Почесна грамота Міністерства фінансів України за значний внесок у розвиток музейної справи та з нагоди 10-річчя Музею коштовного і дорогоцінного каміння (2006)

Знак «Петро Могила» МОН України за розвиток вищої освіти (2007) Знак «Відмінник освіти України» МОН України за розвиток вищої освіти (2009)

Присвоєно власну назву унікальному каменю (берилу) «професор Пав- лишин», Музей коштовного і дорогоцінного каміння України (2009) Золотий нагрудний знак Спілки геологів України (2010)

Нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки АН Вищої школи (ВШ) України (2010)

Обрано почесним членом Російського мінералогічного товариства (2010) Медаль «За заслуги» І-го ступеня ВГО «Спілка геологів України» (2011) Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013) Нагорода Святого Володимира в галузі науки і техніки АН ВШ України (2015)

Почесна грамота за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2015)

Медаль АН ВШ України з нагоди 25-річчя АН ВШ України (2017)

Лауреат премії імені Є.К. Лазаренка (2021)

Бібліографія:

1. Павлишин В.І. Вступ до мінералогії (курс лекцій). Посібник – Київ: ДГЦУ, 1997. – 40 с.

2. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів: Посібник. – Київ: РВЦ КУ, 1998. – 320 с.

3. Павлишин В.І. Основи морфології та анатомії мінералів: Посібник. – Київ: РВЦ КУ, 2000. – 186 с.

4. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів. – Київ, 2003. – 672 с.

5. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів: 2-ге видання. – Київ: КНТ, 2007. – 556 с.

6. Павлишин В.І., Довгий С.О.. Мінералогія. Підручник. – Київ: КНТ, 2008. – 536 с.

7. Матковський О., Павлишин В., Сливко Є., Основи мінералогії України: підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.

8. Ворошилов Ю.В., Павлишин В.И. Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов. Учебник. – Київ: КНТ, 2011. – 568 с.

9. Павлишин В.І., Довгий С.О. Мінералогія в особах: навч. посіб. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – 212 с.

10. Павлишин В.І., Довгий С.О.. Мінералогія. Підручник. Частина 2. – К.: КНТ, 2013. – 528 с.

11. Павлишин В., Ворошилов Ю., Квасниця І.. Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів. Підручник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 527 с.

12. Павлишин В.І., Возняк Д.К. Симетрія-диссиметрія кристалів слюд і топазу камерних пегматитів Волині: кристалохімічні, морфологічні, генетичні аспекти. Мінерал. журн., 2020, №1, с. 3-11.

13. Степанюк Л.М., Павлишин В.І., Сьомка В.О. Талановитий вчений, мудрий керівник і організатор (до 70-річчя академіка О.М. Пономаренка. Вісник НАН України, 2020, №1, с. 84-91.

14. Павлишин В.И. Александр Сергеевич Поваренных – создатель украинской кристаллохимической школы. Минералогический Альманах, 2020, т. 25, вып. 2, с. 18-22.

15.  Vladimir I. Pavlishin. Alexander S. Povarennych: the founder of the crystal chemical school in Ukraine. Mineralogical Almanac, 2020, vol. 23, issue 2, pp 18-22.

16. Павлишин В.І. Мінералогія в незалежній Україні (1919-2021 рр.) // Мінерал. журн., 2021, № 3, с. 3-24. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.43.03.003

17. Pavlishin Vladimir I., Povarennych Alexander S.: the founder of the crystal chemistry school in Ukrainian // Mineralogical Almanac, 2020, Vol. 25, issue 2, pp. 18-22.

18. Матковський О.І., Павлишин В.І., Соломатіна Л.О. «Без мінералогічних зібрань неможливий розвиток мінералогії» – академік В.І.Вернадський // Вісник НАН України, 2021, № 3, с. 67-87.

19. Пономаренко О.М., Павлишин В.І., Соломатіна Л.О. Мінералогічні музеї України: проблеми розвитку. – У кн.: Матеріали Х науково-практичної конференції «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» – Хорошів, 2021, с. 355-358. 

20. Володимир Павлишин. Шляхи розвитку та доля мінералогії України в кризових умовах. – Київ, 2021. – 41 с. (Брошура)

21. В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий. Генезис мінералів. Підручник 3-є видання. – Київ, 2021. – 676 с.

22. Музейна педагогіка в науковій освіті : монографія / ред. кол.: С. О. Довгий, О. М. Топузов, В. А. Бітаєв та ін. ; за наук. ред. С. О. Довгого. — Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. — 334 с. (Павлишин В.І. розділ 4.3)