Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Павлюк Олександра Вячеславівна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ проблем алмазоносності

Е-mail: alia.pavliuk@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Виявлення закономірностей поширення та вивчення типоморфних особливостей благородних металів і мінералів-супутників алмазу, прогнозування їхніх корінних джерел.

Бібліографія:

  1. Павлюк О.В., Павлюк В.М Мінерали важкої фракції в осадових різновікових утвореннях південно-західної частини Українського щита і його схилів // Мінералогічний журнал. – 2019. – Т. 41, № 4. – С. 13-21.
  2. Квасниця В.М., Павлюк О.В., Вишневський О.А., Квасниця І.В., Висоцький Б.Л., Гурненко І.В. Самородне золото із Білокоровицьких протерозойських конгломератів Волині // Записки Українського мінералогічного товариства. – 2015. – Т. 12. – С. 103-115.
  3. Павлюк О.В., Павлюк В.М. Хромшпінеліди Іллінецької структури // Записки Українського мінералогічного товариства. – 2014. – Т. 11. – С. 63-70.
  4. Павлюк. О.В. Мідне зруденіння Чемерпільської ділянки (Середнє Побужжя) // Записки Українського мінералогічного товариства. – 2013. – Т. 10. – С. 55-67.
  5. Павлюк О.В. Самородне золото з кори вивітрювання кристалічних порід Чемерпільської структури // Записки Українського мінералогічного товариства. – 2012. – Т.9. – С. 85-99.
  6. Вишневський О.А., Павлюк О.В., Павлюк В.М. Піропи із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна) // Мінералогічний журнал. – 2012. – Т. 34, №1. – С. 25-34.
  7. Павлюк О.В., Квасниця В.М., Кислюк В.В., Павлюк В.М. Самородна платина Чемерпільської структури (Середнє Побужжя) // Мінералогічний журнал. – 2010. – Т. 32, № 1. – С. 50-56.
  8. Павлюк О.В., Кислюк В.В., Павлюк В.М. Самородна мідь Могильнянської ділянки (Середнє Побужжя) // Доповіді НАН України. – 2009. – Т.4. – С. 124-129.
  9. Павлюк О.В., Павлюк В. М. Мідно-благороднометальне зруденіння Гайсинської площі (Росинсько-Тікицький блок Українського щита) // Записки Українського мінералогічного товариства. – Т. 6. – 2009. – С.100-106.
  10. Павлюк В.М., Довгань Р.М., Павлюк О.В. Золотоносність Могилів-Подільської площі (Середнє Придністров’я) // Записки Українського мінералогічного товариства. – 2008. – Т. 5. – С.84-95.