Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Гордієнко (Панаіт) Еліна Вікторівна


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ пошукової та екологічної геохімії

 

Е-mail: panait@nas.gov.ua

Основні напрями наукової діяльності: пошукова геохімія, геохімія довкілля, біогеохімічні дослідження

Бібліографія:

  1. Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О., Панаит Э.В., Андриевская Е.А. Цинк и ртуть в почвах и растениях техногенно загрязненных территорий (на примере Яворовского военного полигона и территории завода «Радикал») // ScienceRise.2015. Т.7. № 1(12).  С1823.
  2. Крюченко Н.О., Панаит Э.В. Эколого-геохимическая оценка техногенного загрязнения поверхностных отложений промышленных зон бывшего завода «Радикал» // ScienceRise. 2015. V. 1. №1/(6) P. 2326.
  3. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Панаіт Е.В. Геохімічні критерії пошуку золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського Щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території // Пошукова та екологічна геохімія. 2015. №1(16). С.6579.
  4. Жовинский Э..Я., Крюченко Н.О., Панаит Э. Особенности миграции и концентрации ртути в донных отложениях вблизи территорий промышленных зон // Минералогический журнал. 2016,.Т.38.№1.С.96–101.
  5. Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А., Кухар М.В., Панаіт Е.В., Дмитренко К.Е. Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я// Пошукова та екологічна геохімія. 2016. – С.41-5
  6. Крюченко Н. О., Жовинський Е. Я., Папарига П. С., Жук О. А., Панаіт Е.В., Дмитренко К. Е. Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат / // Пошукова та екологічна геохімія. 2017. № 1. С. 51–5