Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Панова Олена Анатоліївна


Посада
провідний науковий співробітник
Відділ
Відділ геологічних та геохімічних досліджень

Нагороди:

Орден княгині Ольги III ступеня,

Відзнака «Шахтарська Слава» II-III ступенів (Міністерство вугільної промисловості України)

Медаль В. І. Лучицького,

Медаль Л.І. Лутугіна,

Ювілейна Почесна грамота Президії НАН України (2018)

Е-mail: olena.panova@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Регіональна геологія, геологія горючих копалин, геомеханіка, гідрогеологія, геохімія, геоекологія та енергетика

Бібліографія:

  1. Фракталы в геомеханике : Моногр. / А. Ф. Булат, В. И. Дырда, Е. Л. Звягильский, В. А. Привалов, Е.А. Панова; НАН Украины. Ин-т геотехн. механики им. Н.С.Полякова. - К. : Наук. думка, 2007. - 391 c.
  2. Зони інденторних зсувів та принципова дислокаційна зона Українського щита: їх роль у синкінематичному магматизмі / В. О. Привалов, О.А. Панова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології та екології: наука й виробництво. Матеріали VII Міжнародного геологічного форуму (02-03 листопада 2020р., м. Одеса, Україна) /. – К.: Наукове видавництво «ПРО», 2020. – С.137-144 http://geonews.com.ua/uploaded_files/geoforum_2020.pdf
  3. A step towards extraction renewable heat from mine waters in Ukrainian coal-mining environments/ Panova O.A., Pryvalov V.O., Krasnik V.G., Ulanov M.M. / Збірник праць всеукраїнської конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI), Київ, 23-25 вересня 2020 року / Навчально-науковий інститут «Інститут геології» КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020 – C. 207–211. http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/conf/Mingeo2020_materials.pdf
  4. Panova O., Pryvalov А., Pryvalov V., 2019.  Key geological characteristics and major environmental challenges of the Donbas from standpoint of indicating goals for its future recovery. Scientific papers of DonNTU Series: “The Mining and Geology”,  1-2, 51-60, https://doi.org/10.31474/2073-9575-2019-1(21)-2(22)-51-60.
  5. Panova O.A., Pryvalov V.A., Bujok P., Labus K., 2017.  How deep is the unconventional resource play in Jurassic Mikulov marls beneath the Czech part of the Vienna Basin. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, June 12-15, 2017, https://doi.org/10.3997/2214-4609.201701269.
  6. Panova O.A., Pryvalov V.A., Sachsenhofer R.F., Antsiferov V.A., 2011.  The importance of tectonic control in delineation of CBM production sweet spots in the Donets Basin (Ukraine). 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011, Vienna, Austria, 23-26 May 2011. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20149494
  7. Panova, E.A., Privalov V.A., Sachsenhofer, R.F. and Antsiferov, V.A., 2005.  Exploration strategy in the Donets Basin (Ukraine): definitions from thermal and burial history reconstructions. EAGE 67th Conference & Exhibition, Madrid, Spain, 13-16 June 2005. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.1.P237
  8. Privalov V.A., Sachsenhofer R.F., Panova O.A., Izart A., 2011.  An unconventional gas future for the Donets coal basin. Geologist of Ukraine, 2011. 2, No. 6, 152-157.  
  9. Особенности геодинамики и гидрогеологического режима Солотвинского месторождения каменной соли (Закарпатский внутренний прогиб) / В. А. Привалов, Е.А. Панова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Гірничо-геологічна. - 2008. - Вип. 7. - С. 155-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_gg_2008_7_30
  10. Sachsenhofer R.F., Privalov V.A., Izart A., Elie M., Kortensky J., Panova E.A., Sotirov A. and Zhykalyak M.V. 2003. Petrography and geochemistry of Carboniferous coal seams in the Donets Basin (Ukraine): implications for paleoecology.  International Journal of Coal Geology, 55, No 2, 225-259. https://doi.org/10.1016/S0166-5162(03)00112-5