Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Пономаренко Олександр Миколайович


Посада
завідувач відділу
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

Нагороди:
- Орден князя Ярослава Мудрого V cт. (2020 р.);

- Державна премія України в галузі науки і техніки (2014 р.);

- присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» (2008 р.);

- Почесна грамота Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у розвиток науки на благо економічного, духовного і культурного прогресу України» (2009 р.);

-  Орден «Святий князь Володимир» ІІІ ступеня (2012 р.);

- Ювілейна почесна грамота (2013 р.),

-  Подяка (Прем’єр-міністра України);

- диплом Президії НАН України «За сприяння розвитку науки та активну участь у круглому столі «Проблеми впровадження науково-технічних розробок вітчизняних наукових установ»;

- диплом Президії НАН України «За сприяння розвитку науки та активну участь у Круглому столі «Презентація наукових розробок, впроваджень у виробництво».

Е-mail: pan@igmof.gov.ua

Профілі: orcid: 0000-0002-5179-6091

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56358614600

https://publons.com/researcher/3210209/olexandr-ponomarenko/

Основні напрями наукової діяльності: ізотопна геохронологія та геохімія ізотопів; геохронологічні дослідження, що спрямовані на реконструкцію ранніх етапів історії геологічного розвитку Українського щита; використовує ізотопно-геохронологічні методи досліджень, (уран-свинцевим, калій-аргоновий), а також прецизійні мінералого-геохімічні методи дослідження акцесорних мінералів. Приділяє значну увагу розробці та впровадженню прогресивних технологій для переробки і збагачення окислених залізних руд (з метою вирішення проблеми комплексної переробки мінеральної сировини), поповненню мінерально-сировинної бази України (вирішенню завдань по виявленню ільменіт-апатитових родовищ з вмістом рідкісних земель, ванадію та фтору).

 

Бібліографія: (основні наукові праці):

1. Щербак Д.Н., Пономаренко О.М., Кузнецова Н.М. Возрастные эпохи рудообразования в докембрии Ингуло-Ингулецкого района Украинского щита. Изотопное датирование эндогенных рудных формаций. М.: Наука, 1993. С. 39−47.

2. Павлишин В. І., Пономаренко А.Н., Возняк Д. К. Методи генетичної мінералогії. Київ: Наук. думка, 2002. 100 с.

3. Пономаренко О.М. Морфолого-анатомічний аналіз кристалів циркону в ізотопно-геохронологічних дослідженнях // Минерал. журн., 2001. Т. 23. № 4. С. 77−88.

4. Пономаренко А.Н., Есипчук К.Е. О проблеме границы архей – протерозой на Украинском щите // Геоінформатика, 2007. № 2. С. 41−47.

5. Щербак Н.П., Пономаренко О.М., Лесная И.М., Осьмачко Л.С. Сравнительная геохронология породных ассоциаций и рудных формаций протерозойского эона (2,5—1,6 млрд лет) мегаблоков Украинского щита // Мінерал. журн., 2012.  34, № 3. С. 45−55.

6. Пономаренко О.М., Кривдік С.Г., Дубина О.В. Ендогенні ільменіт-апатитові родовища Українського щита (геохімія, петрологія та мінералогія). Донецьк: Вид-во "Ноулідж", Донецьке відділення, 2012. – 230 с.

7. Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О. Властивості природних, синтетичних та біогенних оксидів і гідроксидів заліза за даними месбауерівської спектроскопії. Підприєм. (НВП) "Вид-во "Наук. думка" НАН України, 2013. – 159 с.

8. Пономаренко О.М., Кривдік С.Г., Дубина О.В. Ендогенні ільменіт-апатитові родовища Українського щита (геохімія, петрологія та мінералогія). Донецьк: Вид-во "Ноулідж", Донецьке відділення, 2012. – 230 с.

9. Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Шумлянский Л.В. Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита // Мінерал. журн., 2014. 36, № 2. С. 48–60.

10. Пономаренко А.Н., Гинтов О.Б., Степанюк Л.М. О так называемых «лейкогранулитовой формации» и «зеленолевадовской свите» раннего докембрия УЩ» // Геофиз. журн., 2018. № 5. С. 47‒70.

11. Пономаренко О.М., Шеремет Є.М., Козар М.А.,  Шпильовий Л.В.,  Стрекозов С.М.,

Ніколаєв І.Ю., Кривдік С.Г. Сєтая Л.Д. Передумови створення гірничорудного вузла в Приазов’ї як основа формування та розвитку рідкіснометалево-рідкісноземельної галузі України // Мінерал. журн., 2020. 42, № 2. С. 74–89.

12. Привалов В.О., Осьмачко Л.С., Пономаренко О.М. Геодинамічні умови формування структурноречовинних комплексів докембрію Українського щита. Київ: Наукова думка, 2020. 175 с.