Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Геохімія та рудоутворення*

Проблематика

Геохімія, петрологія, рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія навколишнього середовища

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15761-4233 Р від 17.09.2009 р
Рік заснування 1972
ISSN 2224-6487 (print); 2617-3395 (online)
Періодичність До 2 разів на рік
Мова видання Українська, англійська
Засновники Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
Головний редактор Степанюк Леонід Михайлович, чл-кор. НАН України
Відповідальний секретар Жук О.А., канд. геол. н.
Члени редколегії

Артеменко Г.В., д-р геол. н.; Бобров О.Б., д-р геол. н.; Бондаренко Г.М., д-р геол.-мінерал. н.; Возняк Д.К., д-р геол. н.; Дубина О.В., д-р геол. н.; Жовинський Е.Я., д-р геол.-мінерал. н.; Жук О.А., канд. геол. н.; Загнітко В.М., д-р геол.-мінерал. н.; Ковальчук М.С., д-р геол. н.; Кривдік С.Г., д-р геол.-мінерал. н.; Крюченко Н.О., д-р геол. н.; Матвєєв О.В., д-р геол.-мін. н. (Білорусь); Мелікадзе Г.І., д-р геол. н. (Грузія); Пономаренко О.М., д-р геол. н.; Степанюк Л.М., д-р геол. н.;  Сьомка В.О., д-р геол. н.; Хоменко В.М., канд. геол.-мінерал. н.; Шнюков С.Є., д-р геол. н., Шумлянський Л.В., д-р геол. н.

Адреса
редакції
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
пр-т Акад. Палладіна, 34, Київ-142, Україна, 03142, "Геохімія та рудоутворення"
Тел.: +38 (044) 424-03-05, +38 (044) 353-21-75
Факс: +38 (044) 424-12-70
oazhuk@nas.gov.ua, igmof.zhuk@gmail.com

*Щоб потрапити на сайт журналу, перейдіть за посиланням в заголовку