Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Мінералогічний журнал*

Проблематика

висвітлюють питання мінералогії, геохімії, петрології, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги та хронікальні матеріали.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №12859-1743 ПР від 16.06.2007 р.
Рік заснування 1979
ISSN 2519 – 2396 (Print), 2519 – 447Х (Online)
Періодичність 4 рази на рік
Мова видання українська, англійська
Засновники Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
Головний редактор Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України
Відповідальний секретар  Луньова Ірина Миколаївна., к. геол. н.
Члени редколегії

Б. Багінські (Польща), А. Беккер (США), О.Б. Бобров (Україна), І. Броска (Словаччина), А-Л. Гаведа (Польща), Ч.А. Гейгер (Австрія) , В.Д. Євтєхов (Кривий Ріг, Україна), М.М. Єрьомін (Росія), Е.Я. Жовинський (Київ, Україна), В.М. Загнітко (Київ, Україна), Ф.В. Камінський (Канада), В.М. Квасниця (Київ, Україна), С.Г. Кривдік — заступник головного редактоІ.М. Лура (Київ, Україна), Г.О. Кульчицька (Київ, Україна),   І.М. Луньова — відповідальний секретар (Київ, Україна), М. Міхалік (Польща), І.М. Наумко (Львів, Україна), В.І. Павлишин — заступник головного редактора (Київ, Україна), І.С. Перетяжко (Росія), О.М. Пономаренко — головний редактор (Україна), З. Савлович (Польща), В.П. Семененко (Україна), А. Соесу (Естонія), Л.М. Степанюк (Україна), В.О. Сьомка (Україна), М.М. Таран (Україна), Г. Франс  (Німеччина),  В.М. Хоменко (Україна), Є.Ф. Шнюков (Україна), Л.В. Шумлянський (Україна)

Адреса
редакції

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України пр-т Акад. Палладіна, 34, Київ-142, Україна, 03142 Тел.: +38 (044) 424-02-42 Факс: +38 (044) 424-12-70

minjourn@ukr.net

*Щоб потрапити на сайт журналу, перейдіть за посиланням в заголовку