Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Вітаємо співробітників Інституту - лауреатів премії імені видатних учених України та премії НАН України для молодих вчених за кращі наукові роботи у 2021 році

лауреата премії імені Є.К. Лазаренка, професора, доктора геолого-мінералогічних наук Павлишина Володимира Івановича за видатні результати в галузі мінералогіїї, кристалографії і петрографії !

   

 

 

 

 

 

 

 

- лауреата премії НАН України для молодих вчених, кандидата географічних наук Сплодитель Анастасію Олегівну за цикл праць «Еколого-геохімічні дослідження природних та техногенних ланшафтів України»

(Постанова НАН України № 68 від 23.02.2022 р.)