Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відбулась зустріч Президента НАН України і віцепрезидента НАН України з працівниками Інституту

18 листопада 2022 року в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України відбулася зустріч Президента НАН України академіка Анатолія Загороднього і віцепрезидента НАН України, голови Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академіка В'ячеслава Богданова з працівниками Інституту.

Директор Інституту академік НАН України Олександр Пономаренко ознайомив гостей з найвагомішими результатами діяльності Інституту. Наукові дослідження наразі в Інституті виконуються за напрямами:
– геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія довкілля;
– регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія;
– петрологія ендогенних процесів;
– геологія, металогенія та прогнозування родовищ корисних копалин України.

Заступник директора з наукової роботи член-кореспондент НАН України Леонід Степанюк охарактеризував структуру Інституту, кадровий склад, найважливіші досягнення за останні роки та окреслив перспективи подальшого розвитку Інституту.

Малий конференц-зал. Заступник директора з наукової роботи, член-кореспондент НАН України Леонід Степанюк знайомить керівництво НАН України з науковою діяльністю Інституту.

Під час зустрічі, що проходила в Малому конференц-залі Інституту, науковці Мали змогу задати питання керівництву НАН Українита розповісти про свої наукові дослідження. Керівництво Академії подякувало та побажало коллективу подальшої плідної праці на благо України.

Малий конференц-зал. Професор, доктор геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник відділу петрології Степан Кривдік розповідає про родовища рідкісних земель та ітрію на території України.

Малий конференц-зал. Професор, доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу мінералогічний музей ім. академіка В.І. Вернадського Володимир Павлишин розповідає про літій в надрах України.

Гості також цікавились діяльністю аспірантури та підтримкою молодих вчених, ознайомилися з роботою Центру коллективного користування приладами НАН України «Мас-спектрометричний центр твердофазного, газового ізотопного та мікроелементного аналізу» та лабораторій Інституту:
– ізотопної геології відділу радіогеохронології;
– мікроелементного та ізотопного аналізів відділу геохімії ізотопів і мас-спектрометрії;
– електронної мікроскопії відділу проблем алмазоносності.

У лабораторії iзотопної геології відділу радіогеохронології. Справа наліво: директор Інституту академік НАН України Олександр Пономаренко, науковий співробітник Тетяна Довбуш, Президент НАН України академік Анатолій Загородній, віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов, заступник директора з наукової роботи член-кореспондент НАН України Леонід Степанюк, заступник директора з науково-організаційної роботи кандидат геологічних наук Катерина Вовк

Науковий співробітник відділу Тетяна Довбуш розповідає Президенту НАН України академіку Анатолію Загородньому про проблеми лабораторії

У лабораторії мікроелементного та ізотопного аналізів відділу геохімії ізотопів і мас-спектрометрії. Зліва направо: віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов, Президент НАН України академік Анатолій Загородній, директор Інституту академікНАН України Олександр Пономаренко. Директор Інституту академік НАН України Олександр Пономаренко розповідає про роботу мас-спектрометра ThermoFinnigan ICP-MS ELEMENT-2 і системи лазерної абляції NewWave UP-193 SS

У лабораторії електронної мікроскопії відділу проблем алмазоносності. Зліва направо: віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов, Президент НАН України академік Анатолій Загородній, провідний науковий співробітник відділу кандидат геолого-мінералогічних наук Олексій Вишневський

3найомство з автоемісійним сканівним електронним мікроскопом JSM-6700F

Керівництво НАН України відвідало Мінералогічний музей ім. академіка В.І. Вернадського, який в Інституті працює з 2019 р на правах наукового відділу. Мінералогічна колекція булла започаткована ще в 1978 році. Ниніколекційний фонд нараховує більше 7000 зразків, що представляють майже 1000 мінеральних видів та їх різновидів. За розмаїттям мінералів колекція музею посідає гідне місце серед відомих мінералогічних зібрань України. Колекція використовується як з науковою так із освітньо-пізнавальною метою. Доволі часто музей відвідують студенти вищих закладів освіти та школярі Києва.

У мінералогічному музеї ім. академіка В.І. Вернадського. Справа наліво: завідувач відділу, професор, доктор геолого-мінералогічних наук Володимир Павлишин, віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов, Президент НАН України академік Анатолій Загородній, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту кандидат геологічних наук Катерина Вовк

Академіки Анатолій Загородній і Вячеслав Богданов оглядають зразки мінералів Криворізького залізорудного басейну. Розповідає завідувач відділу Мінералогічний музей ім. академіка В.І. Вернадського, професор, доктор геолого-мінералогічних наук Володимир Павлишин

У мінералогічному музеї ім. академіка В.І. Вернадського. Зліва направо: директор Інституту академік НАН України Олександр Пономаренко, професор Володимир Павлишин, аспірант інституту Дмитро Ярощук Президент НАН України академік Анатолій Загородній, віцепрезидент НАН України академік В'ячеслав Богданов, вчений секретар Інституту кандидат геологічних наук Ірина Самборська, заступник директора з наукової роботи член-кореспондент НАН України Леонід Степанюк, заступник директора з науково-організаційної роботи кандидат геологічних наук Катерина Вовк, вчений секретар Відділення наук про Землю кандидат геолого-мінералогічних наук Ярослав Луців.


За інформацією вченого секретаря ІГМР НАН України
кандидата геологічних наук Ірини Самборської