Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів

       Головні напрями досліджень: вивчення електронної будови і тонких кристалохімічних особливостей мінеральної речовини методами оптичної та інфрачервоної спектроскопії і люмінесценції; накопичення та систематизація експериментального матеріалу у прив’язці до умов утворення та подальшої геологічної історії мінералів; встановлення типоморфних особливостей і прогнозно-пошукових критеріїв на корисні копалини.

 

       Відділ  є одним із провідних осередків в галузі дослідження мінералів методами оптичної та інфрачервоної спектроскопії і люмінесценції як на теренах колишнього СРСР, та і в Європі і Америці. Міжнародне визнання і авторитет в наукових колах принесли виконані співробітниками відділу фундаментальні роботи з оптичної та інфрачервоної спектроскопії і люмінесценції мінералів різноманітних класів та груп, в тому числі і головних породоутворювальних мінералів.

    Поряд з науковими дослідженнями у відділі постійно проводяться роботи з конструювання сучасного спектроскопічного обладнання. Зокрема створена і успішно експлуатується серія оптичних мікроспектрофотометрів, які дозволяють в сучасному цифровому форматі реєструвати поляризовані спектри поглинання мікроскопічних об’єктів розміром від десяти мікронів за високих тисків (до 15 ГПа) і в діапазоні температур від 77 до ~900 К.

 

 

    Рис. Оригінальний спектрофотометр для вимірювання поляризованих оптичних спектрів поглинання мікрозразків мінералів в спектральному діапазоні від 330 до 2500 нм.

 

 

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Таран Михайло Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Ільченко Катерина Олександрівна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Лупашко Тетяна Миколаївна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Таращан Алла Яківна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний інженер
Таращан Аркадій Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний науковий співробітник доктор геолого-мінералогічних наук

доцент

Хоменко Володимир Михайлович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник