Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ пошукової та екологічної геохімії

Основні наукові напрями:

пошукова геохімія; екологічна геохімія; геохімія окремих елементів та їх асоціацій в об’єктах довкілля природних та техногенних ландшафтів; геохімія процесів рудоутворення.

 

Ми пропонуємо співробітництво в галузі пошукової та екологічної геохімії:

- аналітичні дослідження з визначення вмісту хімічних елементів і їх рухомих форм у ґрунтах, гірських породах, воді та рослинності;

- еколого-геохімічне картування територій з визначенням ділянок екологічного ризику;

- локальне прогнозування та геохімічні пошуки рудних та нерудних корисних копалин;

- експериментальні роботи по сорбції-десорбції важких металів та інших хімічних елементів та виявлення можливості їх використання, як природних сорбентів;

- екологічна оцінка ґрунтів та рослинності та виявлення територій для вирощування екологічно чистої продукції;

- статистична обробка геохімічних результатів досліджень;

- побудова карт та інших графічних матеріалів.

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Крюченко Наталія Олегівна Відділ пошукової та екологічної геохімії завідувач відділу доктор геологічних наук

професор

Гордієнко (Панаіт) Еліна Вікторівна Відділ пошукової та екологічної геохімії молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Дмитренко Костянтин Едуардович Відділ пошукової та екологічної геохімії молодший науковий співробітник
Жовинський Едуард Якович Відділ пошукової та екологічної геохімії головний науковий співробітник доктор геолого-мінералогічних наук

член-кореспондент НАН України, професор

Жук Олена Анатоліївна Відділ пошукової та екологічної геохімії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник

Кухар Михайло Володимирович Відділ пошукової та екологічної геохімії науковий співробітник кандидат геологічних наук