Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ регіональної та генетичної мінералогії

    Основні наукові напрями: загальна мінералогія; генетична мінералогія; регіональна мінералогія; структурна мінералогія.

       

       У відділі проводяться аналітичні роботи за двома напрямами.

    Перший пов’язаний з рентгенівським аналізом, а другий – з вивченням хімічного складу продуктів дегазації поінтервального нагрівання твердих речовин (мінерали, синтетичні матеріали) до 1050ºС, що відбувається в інертному газі (гелії); з реконструкцією температури, флюїдного тиску й хімічного складу середовища, в якому росли прозорі природні й синтетичні кристали.

   

     За першим напрямом за допомогою рентгенівських апаратів для вивчення мінералів: ДРОН -2, ДРОН - 3М, АДП -1, УРС -55, УРС -60 виконуються такі види робіт:

а) якісний і кількісний рентгенофазовий аналіз природних і синтетичних  кристалів, полікристалічних матеріалів (зокрема глин, цементів тощо);

б) дослідження структурного стану мінералів (впорядкованість, двійникування, розпад твердого розчину);

в) визначення параметрів субструктури кристалів (мозаїчності, ступеня кристалічності, мікродеформацій);

г) дослідження епітаксіальних структур;

д) структурний контроль мікродомішок та інші.

 

           Інформація за другим напрямом отримується за допомогою:

а) оригінальної установки для хімічного аналізу газів, отриманих при нагріванні твердої речовини в інертній атмосфері, що поступово виділяються з них в інтервалі від 50 до 1050 °С. Її основу складає хроматограф ЛХМ-8МД з кріоприставкою та оригінальна газова схема подачі отриманого певним чином газу в хроматограф;

б) середньотемпературною термокамерою (20-700 ±2 °С);

в) високотемпературною термокамерою (20-1300 ±20 °С);

г) пристроєм для визначення температур гомогенізації включень шляхом їх загартовування (20-1400 ±20 °С);

д) кріокамерою (+200…- 196 ±0,2 °С). Візуальне вивчення включень у кристалах – важливий елемент реконструкції умов формування досліджуваних кристалів.

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Черниш Дарія Сергіївна Відділ регіональної та генетичної мінералогії завідувач відділу кандидат геологічних наук
Бельський Володимир Миколайович Відділ регіональної та генетичної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Возняк Дмитро Костянтинович Відділ регіональної та генетичної мінералогії головний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Гречановська Олена Євгенівна Відділ регіональної та генетичної мінералогії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Кульчицька Ганна Олександрівна Відділ регіональної та генетичної мінералогії головний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Луньова (Герасимець) Ірина Миколаївна Відділ регіональної та генетичної мінералогії молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук