Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ космоекології і космічної мінералогії

Відділ створений у 1993 р. і працює за одним з основних напрямів діяльності Інституту – регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія; а саме у галузі космічної мінералогії.

Презентація відділу

Основні наукові напрями і завдання відділу

1. Вияснення умов походження сонячної системи та закономірностей формування її мінеральних ресурсів на основі комплексного структурно-мінералогічного, хімічного та ізотопного дослідження метеоритів:

  • класифікація космогенних процесів мінералоутворення;
  •  вияснення особливостей фізико-хімічного перетворення первісної пилової компоненти протопланетної туманності;
  •  діагностика та хіміко-мінералогічна характеристика нового різновиду космічної речовини;
  •  вияснення характеру трансформації метал-силікатної та органічної речовини на ранніх етапах еволюції протопланетної туманності;
  • вияснення фізико-хімічних умов формування та еволюції протопланетних тіл Сонячної системи.

2. Діагностика та класифікація зразків метеоритів, які надходять до Комітету по метеоритах НАН України, та науково-популяризаторська діяльність серед населення.

3. Пошук нових метеоритів, що випали на територію України, та поповнення метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України.

 

У відділі працюють неформальні групи оптичної мікроскопії, електронної мікроскопії та загальної хімії.

Фото. Співробітники відділу зі зразком нового українського метеориту Грузьке. Зліва направо: Горовенко Т.М., канд. геол наук Ширінбекова С.Н., канд. геол.-мін. наук Цьонь О.В., канд. геол наук Гіріч А.Л., докт. геол.-мін. наук Семененко В.П., Коромисліченко Т.І. 2009 р.

Фото.  Дослідження метеоритів під оптичним мікроскопом. Канд. геол. наук Кичань Н.В.

Фото. Електронно-мікроскопічні дослідження метеоритів. Канд. геол. наук Шкуренко К.О.

Фото. Хімічні дослідження сорбції природних зразків. Пров. інженер Т.І.Коромисліченко

Фото. Один із робочих моментів під час проведення метеоритної експедиції в Закарпатті у березні 2004 р. На передньому плані канд. геол. наук Розко А.М.

 

 

 

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Семененко Віра Пантелеївна Відділ космоекології і космічної мінералогії завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

член-кореспондент НАН України. професор

Гіріч Аеліта Леонідівна Відділ космоекології і космічної мінералогії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник

Кичань Наталія Володимирівна Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Коромисліченко Таїсія Іванівна Відділ космоекології і космічної мінералогії провідний інженер
Розко Алла Миколаївна Відділ космоекології і космічної мінералогії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Ширінбекова Світлана Нурахмедівна Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Шкуренко Кирило Олександрович Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук