Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ геологічних та геохімічних досліджень

 

 

Головні напрями діяльності відділу:

      - Прогнозування проявів і родовищ корисних копалин на базі комплексного вивчення об’єктів досліджень і побудови геолого-геофізичних моделей ділянок;

    - Оцінка інвестиційної привабливості відомих рідкісноземельних родовищ і прогнозування перспективності рідкіснометально-рідкісноземельних рудопроявів Українського щита;

       - Пошук вуглеводнів на суші і морському шельфі України геохімічними методами;

       - Дослідження екологічних змін, обумовлених техногенною діяльністю.

 

 

 

 

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Галемський Павло В’ячеславович Відділ геологічних та геохімічних досліджень молодший науковий співробітник
Козар Микола Антонович Відділ геологічних та геохімічних досліджень старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Михайлова Тетяна Федорівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень провідний інженер
Ніколаєв Іван Юрійович Відділ геологічних та геохімічних досліджень старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Панова Олена Анатоліївна Відділ геологічних та геохімічних досліджень провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Сєтая Лариса Дмитрівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень старший науковий співробітник
Стрекозов Сергій Микитович Відділ геологічних та геохімічних досліджень провідний інженер
Сухініна Олена Володимирівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень науковий співробітник
Феофанов Андрiй Миколайович Відділ геологічних та геохімічних досліджень старший науковий співробітник кандидат технічних наук старший науковий співробітник