Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ геології та геодинаміки докембрію

    Наукові інтереси відділу визначаються фундаментальною проблемою – зародження і еволюція ранньодокембрійської земної кори Українського щита.

   Головні наукові напрями: визначення геодинамічних умов формування палеопротерозойських осадово - вулканогенних порід Приазовському та Середньопридніпровському мегаблоків Українського щита; встановлення хроностратиграфічної послідовності та еволюції ранньодокембрійських комплексів Українського щита; вирішення проблем регіональної кореляції раннього докембрію Українського щита, Воронезького кристалічного масиву та Балтійського щита; розробка моделей виникнення ранньодокембрійських комплексів і їх палеопротерозойської еволюції; вивчення породних комплексів Західної Антарктиди.

 

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Артеменко Геннадій Володимирович Відділ геології та геодинаміки докембрію завідувач відділу доктор геологічних наук

професор

Вільковський Валерій Олександрович Відділ геології та геодинаміки докембрію провідний інженер
Гоголев Костянтин Ігорович Відділ геології та геодинаміки докембрію молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Гурін Володимир Григорович Відділ геології та геодинаміки докембрію молодший науковий співробітник
Гурненко Аніліна Іванівна Відділ геології та геодинаміки докембрію молодший науковий співробітник
Довбиш Людмила Сергіївна Відділ геології та геодинаміки докембрію аспірант
Дудік Олексій Маркович Відділ геології та геодинаміки докембрію старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Смоляр Анатолій Сергійович Відділ геології та геодинаміки докембрію старший науковий співробітник кандидат технічних наук
Швайка Ірина Анатоліївна Відділ геології та геодинаміки докембрію науковий співробітник кандидат геологічних наук