Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

     Головні напрями досліджень:

1. Розробляє та використовує ізотопно-геохімічні методи датування процесів породо- та рудоутворення, визначає умови формування гірських порід та руд, глибин формування магматичних джерел та рудогенеруючих систем, розробляє петролого-геохімічні моделі формування і еволюції земної кори та ізотопно-геохімічні критерії пошуків корисних копалин.

2. Аналіз закономірностей хронологічного розподілу зеленокам’яних та грануліто-гнейсових поясів у ранній геологічній історії формування континентів, а також узгодженням регіональної стратиграфічної схеми докембрію України з Міжнародною геохронологічною шкалою.

 

 

 

 

 

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Пономаренко Олександр Миколайович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії завідувач відділу доктор геологічних наук

академік НАН України, професор

Гулько Володимир Володимирович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії аспірант
Заяць Ольга Вікторівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Коваленко Олександр Олександрович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник
Кушнір Сергій Володимирович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник
Ларіков Антон Леонідович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії старший науковий співробітник кандидат фізико-математичних наук
Лісна Ірина Михайлівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Мороз Володимир Сергійович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник
Огар Тетяна Вікторівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Проскурко Любов Іванівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник
Скобін Володимир Тимофійович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник
Сьомка Людмила Василівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник
Швайка Ігор Дмитрович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник